«Поетичне кіно»: фільм «Тіні забутих предків» у контексті візуальної культури 1960-х років

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Authors
Брюховецька, Ольга
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
The parallel between the film “The Shadows of Forgotten Ancestors” by Sergey Paradzanov (Dovzhenko Film Studious, 1965) and the concepts of Pier Paolo Pasolini is developed. “Visual culture” includes not only certain historical object (1960s) but also a certain specific approach of its study, which grounds analysis of an image in its cultural and socio-political context without abandoning specificity of visual language. The question of relation between image and reality is in the center of theoretical reasoning of Pasolini. Materialist primacy of action lead him to his “big identification” between film and reality. Different but somewhat similar formulations of this question by Walter Benjamin, Siegfried Kracauer, and Roland Barthes are also presented, on which a new approach to study of Soviet cinema and Soviet imaginary can be based.
У статті проводиться паралель між фільмом «Тіні забутих предків» Сергія Параджанова (Студія імені О. Довженка, 1965) та концепціями П’єра Паоло Пазоліні. Під «візуальною культурою» мається на увазі не лише певний історичний об’єкт (1960-ті роки), але й специфічний підхід, який обґрунтовує вивчення образу в його культурному і соціально-політичному контекстах, не полишаючи при цьому уваги до специфіки візуальної мови. Питання співвідношення образу і реальності були в центрі теоретичних розробок Пазоліні, що базувались на матеріалістичному світогляді. Його «велике ототожнення» кіно і реальності засноване на уявленні про первинність дії. Наводяться й інші, але в чомусь подібні, постановки цього питання Вальтером Беньяміном, Зігфрідом Кракауером і Роланом Бартом, на основі яких може бути запропоновано новий підхід до вивчення радянського кіно і радянського уявного.
Description
Keywords
П’єр Паоло Пазоліні, Сергій Параджанов, «візуальна культура», «поетичне кіно», фільм «Тіні забутих предків», Pier Paolo Pasolini, “visual culture”, “cinema of poetry”, film “The Shadows of Forgotten Ancestors”, Sengey Paradzanov
Citation
Брюховецька О. «Поетичне кіно»: фільм «Тіні забутих предків» у контексті візуальної культури 1960-х років / О. Брюховецька // Магістеріум. - 2013. - Вип. 52 : Культурологія. - С. 48-54.