Відділ по роботі зі студентами

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 17 of 17
 • Item
  Як, коли, де працює діалог? : практичний посібник
  (2019) Гусєва, Катерина; Проценко, Діана
  У цьому посібнику мова буде йти про діалог, як підхід та інструмент для практики управління, які братимуть участь або організовуватимуть діалогові зустрічі для потреб реформ, з метою підвищення соціальної згуртованості та провадження соціальних змін.
 • Item
  Спадок Кочубеїв у селі Дубовичі
  (2014) Проценко, Леонід; Іванченко, Леся
  Матеріал виступу на Всеукраїнській науково-практичній конференції "Бібліотечне краєзнавство у культурному просторі України", м. Київ, 20 листопада 2013 р.
 • Item
  Внесок В. В. Кочубея (1829-1878) у розвиток цукроваріння в Чернігівській губернії
  (2017) Іванченко, Леся
  Матеріал виступу на ХІІ Міжнародній конференції молодих учених та спеціалістів, присвяченій 100-річчю від дня створення Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки Національної академії аграрних наук України "Історія освіти, науки і техніки в Україні ", м. Київ, 19 травня 2017 р.
 • Item
  Релігійне і громадське життя у селі/містечку Дубовичі: історія і сучасність
  (2015) Іванченко, Леся
  Матеріал виступу на ІІ Міжнародній науково-практичній конференці "Лабіринти реальності".
 • Item
  Невідомі особистості: Павло Михайлович Дубровський: громадянин і професіонал
  (2015) Іванченко, Леся
  Матеріал виступу на Всеукраїнському молодіжному форумі "Роль молодих вчених в аграрній науці: Україна і світ", 20 лютого 2015 р., м. Київ
 • Item
  Кочубеї містечка Дубовичі : прогресивні господарі і громадські діячі
  (2016) Іванченко, Леся
  Матеріал виступу на Міжнародній науково-практичної конференції "Професор С. Л. Франкфурт (1866-1954) - видатний вчений-агробіолог, один із дієвих організаторів академічної науки в Україні (до 150-річчя від дня народження)", м. Київ, 18 листопада 2016 р.
 • Item
  Дубовичі та Кочубеї: сторінки історії
  (2015) Іванченко, Леся
  Матеріал виступу на Х Всеукраїнській конференції молодих учених та спеціалістів, присвяченій 150-річчю з часу заснування Полтавського товариства сільського господарства "Історія освіти, науки і техніки в Україні ", 28 травня 2015 р.
 • Item
  Діяльність П. М. Дубровського на Полтавщині, як одна з передумов створення дослідної станції лікарських рослин
  (2016) Іванченко, Леся
  Матеріал виступу на ІІ Міжнародній науковій конференції, присвяченій 100-річчю Дослідної станції лікарських рослинЛікарські рослини" Традиції та перспективи досліджень" (Березоточа, 14–15 липня 2016 р.)
 • Item
  Суспільна та культурна діяльність родини Кочубеїв у с. Дубовичі : (кінець XVII - початок ХХ ст.) : історико-краєзнавчий нарис
  (2017) Іванченко, Леся; Зіборова, Ірина; Проценко, Леонід; Рогожа, М. ; Філоненко, С.
  Історико-краєзнавчий нарис про с. Дубовичі та родину Кочубеїв. яка з 1688 р. і до 1918 р. проживала на х. Ретик та в м. Дубовичі частково передає генеалогічне дерево роду Кочубеїв. І в роки історичних лихоліть, і в роки процвітання родина дбала про добробут людей та розквіт краю, де проживала - зводили церкви, відкривали школи, розвивали дрібну мануфактуру. До тексту залучено відомості зі статистичний опиат Сіверщинн, які дозволяють ширше поглянути на питання діяльності родини Кочубеїв. Зокрема, висвітлено характер господарювання у маєтках сіл Дубовичі та Згурівка; вплив родинних зв’язків Кочубеїв на статус, роль і місце родини в економічно-політичному та культурно-релігійному житті України, зокрема і Дубович в середині XVII - на початку XX ст. Завдяки описові складено короткі характеристики причин кар'єрного росту окремих представників родини, вказано нагороди, описано державну діяльність. .Акцентовано увагу на особистом) внескові Василя Васильовича (1829-1878) та родини його доньки - Варвари Василівни (1869-1948), одруженої з Василем Петровичем Кочубеєм (1868-1941). Констатовано, що ця родина - останні господарі родинного маєтку Кочубеїв у Дубовичах, яка змушена була емігрувати, рятуючи життя в буремні події жовтневого перевороту 1917 р. До сьогодні нагадують про ті давні часи древні тополі, липи та, на превеликий жаль, залишки будівель. наступній частині тексту’ передано відомості про сучасний стан спадку Кочубеїв в с. Дуюовичі, та фольклорний матеріал дубовицького весільного обряду у виконанні старожилів. Фотозамальовки села різних авторів демонструють живе передання традицій.
 • Item
  Внесок В. В. Кочубея (1825-1879) в культурний та промисловий розвиток села/містечка Дубовичі
  (2016) Іванченко, Леся
  В статті представлено частину відомого нам внеску одного з членів родини Кочубеїв – Василя Васильовича (30) (1825–1879) у розвиток культури, освіти, релігії, промисловості та громадського життя села Дубовичі Глухівського повіту Чернігівської губернії. З’ясовано, що завдяки його старанням с. Дубовичі у 1853 р. отримало статус містечка.
 • Item
  З історії розвитку цукрової промисловості Сіверщини: цукроварня В. В. Кочубея (1829-1879) в с. Дубовичі Глухівського повіту
  (2016) Іванченко, Леся
  В статті представлено відомості про цукровий вогневий завод Василя Васильовича Кочубея (1829-1878) у його маєтку Дубовичі Глухівського повіту Чернігівської губернії. Функціонування мануфактурних закладів в невеликих населених пунктах на початку ХІХ ст. сприяло розвитку промисловості, сільського господарства та підвищенню соціально-громадського стану в країні. Вогневі цукрові заводи в 50-60 рр. ХІХ ст. становили дві третини загальної кількості цукрових підприємств Російської імперії. Подано короткий опис вирощування буряків та процесу цукроваріння, який зафіксований у звіті керуючого заводом, а також застосування на цукрових заводах новітнього на той час процесу відділення вапна з бурякового сиропу за допомогою стеаринової кислоти, про що доповідав розробник методу В. Підвисоцький. Розкрито сприяння власників заводів у науковий розвиток галузі та особистий внесок В. В. Кочубея.
 • Item
  Науковий доробок П. М. Дубровського в контексті розвитку сільськогосподарської дослідної справи в Україні (кінець ХІХ - початок ХХ ст.)
  (2016) Іванченко, Леся
  Методом порівняльно–історичного аналізу висвітлено науково– дослідний доробок Павла Михайловича Дубровського (1857–1916) – першого Полтавського губернського агронома, громадського діяча і піонера багатьох сільськогосподарських напрямків, засновника низки сільськогосподарських шкіл, фахової періодики, перекладача і редактора сільськогосподарських видань. Багатогранність творчості М. П. Дубровського в сільськогосподарській сфері, стратегія і загалом діяльність Полтавського товариства сільського господарства дозволила вивести цю галузь до 1914 р. на прибутковий рівень. Дослідницькі праці П. М. Дубровського в різних сферах сільського господарства не втратили своєї актуальності й сьогодні, а широкий спектр діяльності на ниві просвітництва зі стійким національним спрямуванням гідні наслідування.
 • Item
  Роль маєткових агрономів у розвитку вітчизняної сільськогосподарської справи: П. М. Дубровський (1857-1916)
  (2016) Іванченко, Леся
  Стаття розкриває сторінки становлення сільськогосподарської справи на теренах України після 1861 року. Аналізом стану господарств, втіленням наукових підходів, дослідницькою діяльністю на той час займались маєткові управителі, які були з числа агрономів та спеціалістів, що закінчили дрібні сільськогосподарські школи. П.М. Дубровський - перший полтавський губернський агроном мав вищу фахову освіту з двох напрямків - лісівничого і сільськогосподарського. До переїзду в Полтаву певний час працював управителем Кучерівського маєтку в Курській губернії і повітовим агрономом Моршанського повіту Тамбовської губернії. На Полтавщині користувався авторитетом. Окрім посади губернського агронома вів деякі господарства. Подаються огляди його звітів про роботу в губернії та описи втілення новітніх методів і технологій того часу, дослідження теоретичних знань на практиці і вирішення проблемних питання землеробів. Старанність Павла Михайловича і скрупульозність підходу до справи становили основу його роботи. Ряд агрономічних висновків дійсні для застосування в сільському господарстві і сьогодні.
 • Item
  Дубровський Павло Михайлович (1857-1916): навчання в Петровській землеробській і лісовій академії
  (2016) Іванченко, Леся
  У статті висвітлено деякі відомості про навчання в Петровській землеробській і лісовій академії Павла Михайловича Дубровського - першого Полтавського губернського агронома, віце- президента Полтавського сільськогосподарського товариства, громадського діяча і піонера багатьох сільськогосподарських напрямів, засновника сільськогосподарського журналу «Хуторянин», перекладача й редактора ряду сільськогосподарських видань. Його науковий внесок у розвиток сільського господарства і сільськогосподарської науки в другій половині ХІХ - на початку ХХ ст., дослідницькі праці в різних галузях сільського господарства не втратили своєї актуальності й сьогодні, а широкий спектр діяльності на ниві просвітництва зі стійким національним спрямуванням є прикладом для наслідування.
 • Item
  Роль губернських агрономів у становленні наукових підходів ведення сільського господарства: перші роки перебування в Полтавській губернії П. М. Дубровського (1857-1916)
  (2016) Іванченко, Леся
  Стаття описує розгляд звітів про діяльність першого полтавського губернського агронома П.М. Дубровського на посаді в Полтавському сільськогосподарському товаристві, ретельність вивчення губернських господарств, втілення набутого практично досвіду та застосування теоретичних знань на практиці в губернії, опис губернських угідь і проблемні питання землеробів, які лягали на плечі губернського агронома. Старанність і скрупульозність підходу до справи становили основу його роботи. І дотепер, ці агрономічні висновки і методи їх подолання можна використовувати в сільському господарстві.
 • Item
  Невідомі імена Сіверщини: Павло Михайлович Дубровський (1857-1916) - уродженець Чернігівської губернії і перший полтавський агроном
  (2016) Іванченко, Леся
  У статті висвітлено життєвий шлях, умови становлення, формування наукового світогляду та громадсько-національної діяльності першого Полтавського губернського агронома Павла Михайловича Дубровського, його науковий внесок у розвиток сільського господарства і сільськогосподарської науки в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. Дослідницькі праці в багатьох напрямках сільського господарства не утратили своєї актуальності і сьогодні, а широкий спектр діяльності на ниві просвітництва зі стійким національним спрямуванням є прикладом для наслідування.
 • Item
  П. М. Дубровський (1857-1916) - постать в історії Полтавського сільськогосподарського товариства
  (2015) Іванченко, Леся
  У статті висвітлено життєвий шлях, умови становлення, формування наукового світогляду і громадсько-національних засад першого Полтавського губернського агронома Павла Михайловича Дубровського, його науковий внесок у розвиток науки в галузі сільського господарства в другій половині ХІХ на початку ХХ ст. Простежено широкий спектр діяльності вченого на ниві просвітництва, його стійка національна спрямованість. Проаналізовано науково-організаційну, дослідницьку діяльність та громадську роботу, яка висвітлена в тогочасній спеціальній періодиці. Водночас, багато сільськогосподарських проблем, які підлягали дослідженню тоді, залишаються актуальними і сьогодні. Вирішення цих питань з позиції сучасності зумовлює необхідність глибшого вивчення і осмислення наукової спадщини.