П. М. Дубровський (1857-1916) - постать в історії Полтавського сільськогосподарського товариства

Loading...
Thumbnail Image
Date
2015
Authors
Іванченко, Леся
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті висвітлено життєвий шлях, умови становлення, формування наукового світогляду і громадсько-національних засад першого Полтавського губернського агронома Павла Михайловича Дубровського, його науковий внесок у розвиток науки в галузі сільського господарства в другій половині ХІХ на початку ХХ ст. Простежено широкий спектр діяльності вченого на ниві просвітництва, його стійка національна спрямованість. Проаналізовано науково-організаційну, дослідницьку діяльність та громадську роботу, яка висвітлена в тогочасній спеціальній періодиці. Водночас, багато сільськогосподарських проблем, які підлягали дослідженню тоді, залишаються актуальними і сьогодні. Вирішення цих питань з позиції сучасності зумовлює необхідність глибшого вивчення і осмислення наукової спадщини.
In the article the way of life, the conditions of formation, the formation of a scientific outlook, social and national foundations first Poltava provincial agriculturist Pavel Mikhailovich Dubrovsky, his scientific contribution to science in agriculture in the late nineteenth to early twentieth century. It traces a wide range of academic activities in educating, his stable national position. Scientific and organizational analyzes, research and community work, which at that time covered the special periodicals. However, many agricultural problems that were subject to the research then remain relevant today. Addressing these issues from the perspective of today necessitates a deeper study and understanding of scientific heritage.
Description
Keywords
перший Полтавський губернський агроном, Дубровський Павло Михайлович, Полтавське сільськогосподарське товариство, гаолян, соя, кормовий буряк, first Poltava provincial agriculturist, Dubrovsky Pavel, Poltava agricultural society, sorghum, soya, fodder beet, стаття
Citation
Іванченко Леся Антонівна. П. М. Дубровський (1857-1916) - постать в історії Полтавського сільськогосподарського товариства [електронний ресурс] / Іванченко Л. А. // Історія науки і біографістика : електронне наукове фахове видання. - Електронні дані. - [Київ : Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН, 2015]. - № 4. - Метод доступу: Інтернет. - Назва з екрана (переглянуто 25.01.2018).