Науковий доробок П. М. Дубровського в контексті розвитку сільськогосподарської дослідної справи в Україні (кінець ХІХ - початок ХХ ст.)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016
Authors
Іванченко, Леся
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Методом порівняльно–історичного аналізу висвітлено науково– дослідний доробок Павла Михайловича Дубровського (1857–1916) – першого Полтавського губернського агронома, громадського діяча і піонера багатьох сільськогосподарських напрямків, засновника низки сільськогосподарських шкіл, фахової періодики, перекладача і редактора сільськогосподарських видань. Багатогранність творчості М. П. Дубровського в сільськогосподарській сфері, стратегія і загалом діяльність Полтавського товариства сільського господарства дозволила вивести цю галузь до 1914 р. на прибутковий рівень. Дослідницькі праці П. М. Дубровського в різних сферах сільського господарства не втратили своєї актуальності й сьогодні, а широкий спектр діяльності на ниві просвітництва зі стійким національним спрямуванням гідні наслідування.
By comparative–historical methodh this article briefly highlights the life and work of Paul Dubrovsky Mikhailovich. The First Poltava province agronomist, public figure and pioneer of many agricultural areas. The founder of agricultural schools, professional periodicals, translator and editor of a numbers agricultural publications. Multifaceted works of M. Dubrovsky in the agricultural sector, strategy and general activity of Poltava society of agriculture helped to bring the industry to profitable level befor 1914. Research works of P. M. Dubrovsky into different areas of agriculture are still relevant today. And the wide range of activities in the field of education with sustainable national aspirations are worthy of imitation.
Description
Keywords
сільське господарство, Дубровський Павло Михайлович, Петровська землеробська і лісівнича академія, Полтавське сільськогосподарське товариство, перший Полтавський губернський агроном, an agriculture, Dubrovsky Pavel, the Petrovskaya Agricultural and Forestry Academy, the Poltava agriculture society, the first Poltava provincial agriculturist, стаття
Citation
Іванченко Леся Антонівна. Науковий доробок П. М. Дубровського в контексті розвитку сільськогосподарської дослідної справи в Україні (кінець ХІХ - початок ХХ ст.) / Іванченко Л. А. // Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць / голов. ред. В. М. Вашкевич. - Київ : Гілея, 2016. - Вип. 110 (7). - C. 40-44.