Роль маєткових агрономів у розвитку вітчизняної сільськогосподарської справи: П. М. Дубровський (1857-1916)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016
Authors
Іванченко, Леся
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Стаття розкриває сторінки становлення сільськогосподарської справи на теренах України після 1861 року. Аналізом стану господарств, втіленням наукових підходів, дослідницькою діяльністю на той час займались маєткові управителі, які були з числа агрономів та спеціалістів, що закінчили дрібні сільськогосподарські школи. П.М. Дубровський - перший полтавський губернський агроном мав вищу фахову освіту з двох напрямків - лісівничого і сільськогосподарського. До переїзду в Полтаву певний час працював управителем Кучерівського маєтку в Курській губернії і повітовим агрономом Моршанського повіту Тамбовської губернії. На Полтавщині користувався авторитетом. Окрім посади губернського агронома вів деякі господарства. Подаються огляди його звітів про роботу в губернії та описи втілення новітніх методів і технологій того часу, дослідження теоретичних знань на практиці і вирішення проблемних питання землеробів. Старанність Павла Михайловича і скрупульозність підходу до справи становили основу його роботи. Ряд агрономічних висновків дійсні для застосування в сільському господарстві і сьогодні.
The article opens the top establishment of agricultural business in Ukraine after 1861. In that times, stead managers, who finished small agricultural schools were working on analysis of the farms, the creation of scientific approaches, research activities of that time. P.N. Dubrovsky was first provincial agriculturist in Poltava, who had professional education in two areas - agriculture and forestry. Before moving to Poltava he was working as a manager of Kucherivskiy estate in Kursk province and also as an county agronomist in Morshansk district of Tambov province. He had a high authority in Poltava. Beside the post of provincial agriculturist he also led some farms. Here we can learn about rewievs of his reports about work in the province and descriptions of the implementation of new methods and technologies of that time, practical experience of theoretical knowledge and solving problem issues of farmers. The diligence of Pavel Mikhailovich and meticulousness approach to business formed the basis of his work. Several agronomic conclusions are useful nowadays.
Description
Keywords
сільськогосподарська дослідна справа, перший губернський Полтавський агроном, Дубровський Павло Михайлович, обробіток ґрунту, Agricultural Research thing, first Poltava provincial agriculturist, P.M. Dubrovsky, tillage, стаття
Citation
Іванченко Леся Антонівна. Роль маєткових агрономів у розвитку вітчизняної сільськогосподарської справи: П. М. Дубровський (1857-1916) / Леся Іванченко // Black Sea Scientific Journal of Academic Research : multidisciplinary journal. - 2016. - Vol. 29, Issue 3. - P. 39-43.