Вип. 42. Культурологія

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 14 of 14
 • Item
  Передмова
  (2011) Джулай, Юрій
 • Item
  Критика традиційної історії мистецтва у працях Жоржа Діді-Юбермана
  (2011) Артюх, Володимир
  Статтю присвячено аналізу праць французького історика та теоретика мистецтва Жоржа Діді-Юбермана. Особливу увагу звернено на те, як цей дослідник розглядає проблему наративних стратегій написання історії мистецтва в Е. Панофського, А. Варбурга та В. Беньяміна
 • Item
  Концепція "шва" в психоаналізі й теорії кіно
  (2011) Брюховецька, Ольга
  У теорії кіно "шов" переважно ідентифікується із фігурою "план/зворотний план", тоді як його оригінальне психоаналітичне розуміння передбачає певну позицію суб'єкта - відсутності, займання-місця-чогось - стосовно до ланцюга свого дискурсу. У статті відстежується генеалогія концепції "шва" від лаканівської логіки означника до кінематографічної артикуляції ("кіно шва") та ідеології ("система шва"); розкриваються невідрефлексовані суперечності в концепції "шва", які виникли внаслідок її концептуальних трансформацій; ставиться питання матеріалістичної теорії кіно та її співвідношення із психоаналізом.
 • Item
  Стратегія переозначування у термінах лаканівського психоаналізу: "Візит старої пані" Ф. Дюрренматта (спроба культурологічного case study)
  (2011) Кирилова, Ольга
  У статті розкрито проблеми "переозначування" й "текстуального катарсису" крізь призму лаканівського психоаналізу. Зокрема, обговорюється проблема "неможливості означування жінки", за Лаканом, та шляхи конструювання літературно-культурологічних стратегій подолання цієї проблеми. Матеріалом дослідження обрано п'єсу Фрідріха Дюрренматта "Візит старої пані".
 • Item
  Філософсько-естетична концепція дії у театрі Єжи Гротовського : спроба осмислення
  (2011) Фруктова, Тетяна
  Стаття є спробою осмислення специфічного поняття "Дії" у театрі Єжи Гротовського. У ситуації, коли те, що відбувається перед глядачем, перестає бути виставою та перетворюється на "Дію", виділено основні необхідні умови-складові цього процесу; зокрема, розглянуто так званий метод Гротовського, водночас постать актора - "Перформера", "людини Дії", нова чуттєва естетика його тілесності, а також природа імпульсу, народженого в тілі актора як початку "Дії".
 • Item
  Damnatio memoriae, або Санкції проти пам'яті в римській культурі І ст. до н. е. - І ст. н. е.
  (2011) Боднарук, Мар'яна
  У статті розглянуто санкції проти пам'яті в політичній культурі Риму класичного періоду в широкому генеалогічному контексті. Автор окреслює практики, що складають мнемонічну традицію римської античності та звертається до аналізу сучасного компаративного підходу.
 • Item
  Вплив Посидонія на формування давньоримських уявлень про внутрішню свободу (Pars praeceptiva та внутрішня свобода у філософії Посидонія)
  (2011) Романчук, Д.
  У статті стисло висвітлено філософію Середньої Стої, зокрема, етика Посидонія, яка була основою виховання римського громадянина. Ідеал внутрішньої свободи як духовної незалежності та внутрішньої самодостатності особистості завдяки зусиллям Посидонія почав відповідати суспільним запитам епохи пізньої Республіки та раннього Принципату. Встановлено взаємозалежність внутрішньої свободи як філософського концепту та свободи, яка розуміється в політикоридичному сенсі.
 • Item
  Радянське у пострадянському
  (2011) Собуцький, Михайло; Мошенська, Поліна
  Статтю присвячено розгляду російських кінематографічних рімейків класичних фільмів радянського часу, зроблених у пострадянських умовах. З'ясовуються причини цікавості пострадянського суб'єкта до радянської спадщини, способи її опанування та/або привласнення, психоаналітичне підґрунтя зазначених процесів.
 • Item
  Імпресіонізм як маргінальне явище в українському живописі 50-70-х років ХХ ст.
  (2011) Петрова, Ольга
  У статті висвітлено віхи життя та творчості українського художника-імпресіоніста Григорія Хижняка. На прикладі його біографії автор демонструє конфронтацію між офіційним стилем соцреалізму та імпресіонізмом в українському мистецтві 50-70-х рр. ХХ ст.
 • Item
  До питання про "нематеріальну працю"
  (2011) Радинський, Олексій
  У статті розглянуто поняття "нематеріальної праці" в контексті теорій італійського постопераїзму, а також рефлексію цього поняття в потоковому мистецтві та кінематографі.
 • Item
  Об'єкт у просторі сучасного мистецтва України
  (2011) Ременяка, Оксана
  У статті йдеться про витоки та сучасний стан образотворчого мистецтва в Україні. Його візуальним символом можна вважати реді-мейд, що виступають повноцінною складовою асамбляжів, інсталяцій, об’єктів, енвайронментів, перформансів, гепенінгів, акцій та інших актуальних арт-практик. Предмет у багатозначній дефініції "арт-об'єкта" виконує функцію метафори сучасного мистецького середовища, готової форми, яка набуває змісту відповідно до мети, поставленої художником чи куратором. Процеси, що відбуваються сьогодні в сучасному мистецтві, це процеси в цари- ні "виробництва засобів виробництва нової образності", експерименти щодо перспектив розвитку прийомів візуального вираження.
 • Item
  Еволюція конструктивістського дискурсу на сторінках журналу "Сучасна архітектура"
  (2011) Скубицька, Юлія
  Статтю присвячено дискурс-аналізу видання архітекторів-конструктивістів "Сучасна архітектура", що виходило друком у 1926-1930 рр.
 • Item
  Про Україну японською мовою : маловідоме видання харбінських українців
  (2011) Капранов, Сергій
  Статтю присвячено брошурі, виданій діячами української діаспори в Харбіні 1939 р. Це видання є цінною пам'яткою українсько-японських культурних зв'язків, яке вперше введене нами до наукового обігу. Для розуміння контексту, в якому з’явилася означена брошура, у статті міститься стислий нарис історії української діаспори в Харбіні.
 • Item
  Костюм як можливий об'єкт переозначення в культурі
  (2011) Нікішенко, Юлія
  Статтю присвячено одній зі сторін функціонування костюму в культурі як візуальній знаковій системі. Автор розглядає цю проблему з позицій того, наскільки може змінюватися знаковість костюму як комплексу в цілому та окремих його складників і у яких випадках таке стається.