Концепція "шва" в психоаналізі й теорії кіно

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Authors
Брюховецька, Ольга
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У теорії кіно "шов" переважно ідентифікується із фігурою "план/зворотний план", тоді як його оригінальне психоаналітичне розуміння передбачає певну позицію суб'єкта - відсутності, займання-місця-чогось - стосовно до ланцюга свого дискурсу. У статті відстежується генеалогія концепції "шва" від лаканівської логіки означника до кінематографічної артикуляції ("кіно шва") та ідеології ("система шва"); розкриваються невідрефлексовані суперечності в концепції "шва", які виникли внаслідок її концептуальних трансформацій; ставиться питання матеріалістичної теорії кіно та її співвідношення із психоаналізом.
In film theory “suture” is usually identified with the figure “shot / reverse shot”, while its original psychoanalytic understanding presupposes certain position of subject - of absence, taking-place-of - toward the chain of its discourse. The article traces genealogy of the concept of “suture” from the Lacanian logic of signifier to the cinematographic articulation (“cinema of suture”) and the ideology (“system of suture”); reveals unreflected contradictions in the concept of “suture” that emerged as a result its semantic transformations; and poses question of materialistic film theory and its relation to psychoanalysis.
Description
Keywords
суб'єкт, психоаналіз, теорія кіно після 1968, шов, артикуляція, план/зворотний план, Міллер, Ж.-А., Одар, Ж.-П., Даян, Д., стаття, subject, psychoanalysis, film theory after 1968, suture, articulation, shot/ reverse shot, Miller, J.-A., Odart, J.-P., Dayan, D.
Citation
Брюховецька О. В. Концепція "шва" в психоаналізі й теорії кіно / Брюховецька О. В. // Маґістеріум. Вип. 42. Культурологія / [упоряд.: Джулай Ю. В.]. - 2011. - С. 9-15.