Об'єкт у просторі сучасного мистецтва України

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Authors
Ременяка, Оксана
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті йдеться про витоки та сучасний стан образотворчого мистецтва в Україні. Його візуальним символом можна вважати реді-мейд, що виступають повноцінною складовою асамбляжів, інсталяцій, об’єктів, енвайронментів, перформансів, гепенінгів, акцій та інших актуальних арт-практик. Предмет у багатозначній дефініції "арт-об'єкта" виконує функцію метафори сучасного мистецького середовища, готової форми, яка набуває змісту відповідно до мети, поставленої художником чи куратором. Процеси, що відбуваються сьогодні в сучасному мистецтві, це процеси в цари- ні "виробництва засобів виробництва нової образності", експерименти щодо перспектив розвитку прийомів візуального вираження.
The article deals with the sources and current state of contemporary art in Ukraine. Readymades, that are full value components in assemblages, installations, objects, environments, performances, happenings, actions and another actual art-practices, can be considered as a visual symbol of contemporary art. Thing in polysemantic definition of “art-object” works like a metaphor of the present-day art environment, it’s a finished form, which takes the matter depending on artist’s or curator’s aim. The processes, which take place in contemporary art today- there are the processes in the sphere of “production of means of production of new imagery”, experiments as to possibilities of means of visual expression.
Description
Keywords
візуальний символ, реді-мейд, асамбляж, інсталяція, перформанс, гепенінг, арт- практики, стаття, visual symbol, ready-mades, assemblage, installation, performance, happening, artpractice
Citation
Ременяка О. С. Об'єкт у просторі сучасного мистецтва України / Ременяка О. С. // Маґістеріум. Вип. 42. Культурологія / [упоряд.: Джулай Ю. В.]. - 2011. - С. 61-64.