131: Хімічні науки і технології

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 13
 • Item
  Нанофільтраційне розділення водних розчинів ібупрофену
  (ВПЦ НаУКМА, 2012) Шкавро, З.; Скорик, Ю.; Кочкодан, Віктор
  Досліджено процес розділення водних розчинів ібупрофену нанофільтрацією. Показано важливу роль стеричного та електростатичного факторів у механізмі затримування ібупрофену мембранами ОПМН-П (Владипор) і BE (Saahen). Вивчено вплив рН середовища на продуктивність процесу та затримувальну здатність мембран при додаванні до розчину карбоксиетильованого хітозану. Встановлено, що додавання у розчин полімерного комплексоутворювача дає змогу суттєво підвищити ефективність очищення води мембранним методом від фармацевтично-активної речовини.
 • Item
  Отримання та дослідження гідрогелевих мембран на основі кополімерів акриламіду для електрофорезу
  (ВПЦ НаУКМА, 2012) Побігай, Ганна; Самченко, Юрій; Коновалова, Вікторія; Пасмурцева, Н.; Клименко, І. О.; Бурбан, Анатолій; Ульберг, Зоя
  У статті методом радикальної полімеризації отримано гідрогелеві мембрани на основі кополімерів акриламіду та показано можливість їхнього використання в електрофорезі як носіїв лікарських речовин. Досліджено вплив напруги, складу мембрани, молекулярної маси та концентрації речовин на електромодульований транспорт аніліну, бензоату натрію та новокаїну крізь дерму щура.
 • Item
  Синтез та властивості наноструктур оксиду цинку, інкорпорованих у кремнеземні тонкі плівки
  (ВПЦ НаУКМА, 2012) Бараболя, Т.; Тельбіз, Г.
  Методами сублімації, просочування та золь-гель синтезу одержано композитні матеріали на основі наноструктур оксиду цинку та мезопористих кремнеземних плівок. Наявність оксиду цинку в матрицях підтверджено методом інфрачервоної спектроскопії. Досліджено спектральні та люмінесцентні властивості нанокомпозитів, розраховано ширину забороненої зони оксиду цинку. Пока- зано, що варіюванням методів отримання нанокомпозитів можна регулювати їхні оптичні характеристики.
 • Item
  Хімічна пластифікація полімерів без бічних груп
  (ВПЦ НаУКМА, 2012) Манченко, О.; Нижник, Валерій
  Проаналізовано зміни температур склування (Тс), енергії когезії (Еког), модуля пружності призсуві (G) в рядах поліетерів, що відрізняються полярністю ван-дер-ваальсовим об’ємом (Vвв) ланок. Також вивчено явище хімічної пластифікації в поліетерах через введення в основний ланцюг макромолекул додаткових неполярних груп. Показано, що критерій хімічної пластифікації записується як ΔТс = сonst.ΔVвв.
 • Item
  Іммобілізація хітозану на поверхні модифікованих акриловою кислотою поліакрилонітрильних мембран
  (ВПЦ НаУКМА, 2012) Потворова, Н.; Вакулюк, Поліна; Фуртат, Ірина; Лаврик, Володимир; Бурбан, Анатолій
  Розроблено методику іммобілізації хітозану на поверхні поліакрилонітрильних (ПАН) мембран, попередньо модифікованих шляхом УФ-ініційованої прищепленої полімеризації акрилової кислоти. Досліджено транспортні, функціональні та антибактеріальні властивості отриманих мембран. Наявність прищепленої поліакрилової кислоти (ПАК) та хітозану підтверджено ІЧ-спектроскопічними дослідженнями. Даними ζ-потенціометрії підтверджено, що внаслідок іммобілізації хітозану поверхня мембран набуває позитивного заряду. Встановлено, що мембрани з іммобілізованим хітозаном характеризуються тривалою бактерицидною дією щодо грамнегативних бактерій Escherichia coli шт. НВ 101.