Аналіз поведінки іоногенних поверхнево-активних речовин і поліетиленгліколю-1500 на межі поділу фаз водний розчин-повітря

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Authors
Волювач, О.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ВПЦ НаУКМА
Abstract
Виявлено синергетичну дію іоногенних поверхнево-активних речовин (ПАР: додецилсульфат натрію, хлорид додециламонію) і поліетиленгліколю-1500 (ПЕГ) у процесі адсорбції на межі розділу фаз розчин–повітря. Проведено з використанням теорії by Rubing&Rosen кількісний аналіз змішаних адсорбційних шарів. Запропоновано комп’ютерну програму «Solver&Settings», в основу якої покладено розв’язання рівняння Розена, для розрахунку складу змішаних адсорбційних шарів ПАР – низькомолекулярний поверхнево-активний полімер. Програма має простий інтерфейс, працює у поширених операційних системах «Windows 95/98». За розрахунковими значеннями параметра міжмолекулярної взаємодії компонентів запропоновано механізм утворення на межі поділу фаз розчин – повітря змішаних адсорбційних шарів.
Description
It is revealed synergetic action ionic surfactants (sodium dodecylsulfate, dodecylammonium chloride) and polyetyleneglycol-1500 (PEG) during adsorption on the interface of phases solution–air. It is lead with use of the theory by Rubing&Rosen the quantitative analysis mixed адсорбционных layers. The computer program Solver&Settings in which basis the decision of equation by Rosen is necessary, for calculation of structure mixed adsorption layers of surfactant – low-molecular surface-active polymer is offered. The program has the simple interface, works in the widespread operational systems Windows 95/98. On the designed values of parameter of intermolecular interaction of components the mechanism of formation on the interface of phases solution – air of mixed adsorption layers is offered.
Keywords
іоногенна поверхнево-активна речовина (ПАР), поліетиленгліколь-1500, змішані адсорбційні шари, кількісний аналіз, ionic surfactant, polyetyleneglycol-1500, mixed adsorption layers, quantitative analysis
Citation
Волювач О. В. Аналіз поведінки іоногенних поверхнево-активних речовин і поліетиленгліколю-1500 на межі поділу фаз водний розчин-повітря / Волювач О. В. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 131 : Хімічні науки і технології. - С. 28-32.