Факультет соціальних наук і соціальних технологій

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 23
 • Item
  Волонтерська діяльність неурядових молодіжних організацій України в умовах повномасштабної війни (на прикладі київського підрозділу молодіжної організації AIESEC в Україні)
  (2023) Македон, Діана; Прохорова, Анна
  Метою дослідження є виокремлення досвіду волонтерської діяльності неурядових молодіжних організацій України в умовах повномасштабної війни.
 • Item
  Ставлення населення країн балтії до повномасштабної війни в Україні
  (2023) Коломієць, Сніжана; Малиш, Ліна
  Мета дослідження – визначити ставлення населення країн Балтії до повномасштабної війни в Україні.
 • Item
  Гендеровані образи жінок-відьом в українському суспільстві
  (2023) Красенко, Ада; Марценюк, Тамара
  Метою дослідження є узагальнити гендеровані образи жінок-відьом в українському суспільстві.
 • Item
  Діяльність студентських організацій за умов карантинних обмежень (на прикладі студентських організацій НаУКМА)
  (2021) Ланда, Вікторія; Бондар, Вікторія
  Метою дослідження є з’ясувати особливості функціонування студентських організацій НаУКМА під час карантинних обмежень.
 • Item
  Функції музики в сучасних субкультурах (на прикладі субкультури металістів)
  (2021) Афанасьєва, Софія; Бондар, Вікторія
  Метою є з’ясувати, які функції виконує музика як складова субкультури на прикладі сучасної субкультури металістів.
 • Item
  Зв'язок між використанням сайтів соціальних мереж та негативним станом психічного здоров'я студентів (на прикладі сайту соціальної мережі Instagram)
  (2021) Перепелиця, Тетяна; Мальцева, Катерина
  Метою цього дослідження є виявлення та інтерпретація того, яким чином сайт соціальної мережі Instagram та його контент чинить негативний вплив на психічне здоров’я студентів.
 • Item
  Проблеми, з якими стикаються громадські організації при профілактиці та протидії булінгу
  (2021) Швед, Валерія; Бондар, Вікторія
  Мета курсової роботи полягає у з’ясуванні проблем (як внутрішнього, так і зовнішнього характеру), що перешкоджають роботі громадських організацій з профілактики та протидії булінгу в Україні.
 • Item
  Прояви сексизму в українській рекламі на сайті соціальної мережі Instagram
  (2021) Диндо, Марина; Марценюк, Тамара
  Метою дослідження є виявлення проявів сексизму в українській рекламі на сайті соціальної мережі Іnstagram
 • Item
  Гендерні особливості вступу на технічні спеціальності (на прикладі студентства НаУКМА)
  (2021) Васюта, Дар’я; Марценюк, Тамара
  Метою роботи є з’ясування гендерних особливостей вступу студенством 1 курсу НаУКМА на освітні спрямування Інженерія програмного забезпечення, Комп’ютерні науки та Прикладна математика.
 • Item
  Формування ціннісних орієнтацій студентства НаУКМА та УКУ залежно від типу сім’ї
  (2020) Бабюк, Владислава; Мальцева, Катерина
  Мінливість сучасного соціального світу зумовлює потребу у систематичному вивченні соціологами динаміки цінностей різних соціальних спільнот та ролі ціннісних орієнтацій у процесі адаптації індивідів до соціальних трансформацій. Вплив цінностей вивчають, щоб розуміти, наприклад, як особистий досвід індивіда (наприклад, умови життя, переїзд та імміграція, стосунки з батьками) впливає на те, що важливо для індивіда; чи впливає те, що люди, які займають в соціальній структурі однакове місце (освітній рівень, вік, стать, професійне становище, і так далі), на формування ціннісних орієнтації. В рамках дослідження було проведено 7 напівструктурованих інтерв’ю зі студентством УКУ та НаУКМА з повних та неповних сімей.
 • Item
  Знання, ставлення і поведінкові практики студентів-медиків до людей, які живуть з вірусом імунодефіциту людини
  (2020) Бойко, Софія; Степурко, Тетяна
  В Україні продовжується епідемія ВІЛ, в результаті якої все більше медичних працівників зустрічатиметься з ЛЖВ під час професійної діяльності. У зв’язку з цим було проведено дослідження, метою якого є визначення рівня знань, ставлення до ЛЖВ і поведінкових практик серед студентів медичних ЗВО України. У курсовій роботі оцінено рівень знань опитаних студентів медичних ЗВО щодо ВІЛ/СНІДу; з’ясовано ставлення студентів медичних ЗВО до ЛЖВ; було визначено, чи самооцінка знань студентів відповідає реальним знанням з тематики ВІЛ-інфекції. До уваги були взяті соціодемографічні характеристики: стать, місце проживання до вступу в ЗВО, наявність родичів, знайомих і друзів, які мають ВІЛ.
 • Item
  Гендерні стереотипи зовнішньої реклами на прикладі Подолу міста Києва
  (2020) Большакова, Марія; Марценюк, Тамара
  Об’єктом цього дослідження є зовнішня реклама району Подолу. Відповідно предметом дослідження є гендерні стереотипи, які містить зовнішня реклама. Основна мета дослідження полягала у виявленні гендерних стереотипів у зовнішній рекламі історичної частини Подолу станом на 2020 рік за допомогою візуального та контент - аналізу. Одиницями аналізу стали рекламні зображення зовнішньої реклами у межах історичної частини Подільського району міста Києва, які зображували представників і представниць жіночої та чоловічої статі, взаємодію між ними, ситуації зумовлені різними видами гендерних стереотипів та прояви сексизму та/або дискримінації за ознакою статі. Проведено порівняльний аспект дослідження з даними 2009 року.
 • Item
  Умови ресоціалізації курсанток вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів ЗВО України
  (2020) Воробей, Катерина; Прохорова, Анна
  У дослідженні виокремлено умови ресоціалізації курсанток вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти України. Концептуалізовано поняття ресоціалізації у контексті військових структур.
 • Item
  Сприйняття студентською молоддю м.Києва явища "бодіпозитив"
  (2020) Григоренко, Олена; Чушак, Надія
  Об’єктом дослідження даної роботи є студентська молодь міста Києва віком 17-24 роки, а предметом дослідження є сприйняття нею явища "бодіпозитив". У теоретичній частині роботи було з’ясовано підходи до інтерпретації тіла та його вивчення в соціології, а також концептуалізувано явища "бодіпозитив" та "бодішеймінг". На основі проведеного розвідувального кількісного дослідження (N=623) було з’ясовано ставлення студентства м. Києва до "бодіпозитиву", виявлено чинники впливу на ставлення до "бодіпозитиву" серед студентства м. Києва, з’ясовано сприйняття студентством власного тіла, а також було розглянуто тему існування стандартів краси в українському суспільстві.
 • Item
  Престиж професії військовослужбовця серед студентів м. Києва
  (2020) Іващенко, Ілля; Оксамитна, Світлана
  Від початку Операції Об’єднаних Сил на сході України Збройні Сили України зазнали ряд реформ, починаючи від впровадження більшого грошового забезпечення, модернізації обладнання та завершуючи введенням певних стандартів НАТО. Метою даного дослідження було визначити престиж професії військовослужбовця серед студентів м. Києва та визначити їх ставлення до професії загалом. Також для порівняння було визначено престиж тридцяти інших професій, по аналогії з анкетою досліджень Інституту соціології НАН України за 1994-2012 роки.
 • Item
  Чинники активістського вигорання в українському феміністичному русі
  (2020) Кудрінова, Ганна; Прохорова, Анна
  У цій курсовій роботі було розглянуто поняття та чинники активістського вигорання в суспільно-політичних рухах за соціальну справедливість. З даних, отриманих з фокусованих напівструктурованих інтерв’ю, були виокремлені та охарактеризовані різні типи чинників активістського вигорання в українському феміністичному русі. Описані практики боротьби з активістським вигоранням, які застосовуються активістками українського феміністичного руху.
 • Item
  Мотивація української молоді навчатися на програмах неформальної освіти (на прикладі студентства та випускників/-иць Української академії лідерства)
  (2020) Монастирська, Вікторія; Винницький, Михайло
  Неформальна освіта стає все більш популярною в Україні, зокрема в новому Законі про освіту (2017) з’явилися поняття про неформальну та інформальну освіту, а також з 2014 активно збільшується кількість українських програм / сервісів неформальної освіти. Метою роботи є з’ясувати мотивацію української молоді навчатися за програмами неформальної освіти, зокрема мотивація навчатися на програмі Української академії лідерства.
 • Item
  Застосування генератора позицій для вимірювання соціального капіталу (на прикладі студенства 1 р.н. спеціальностей ІТ та Право НаУКМА)
  (2020) Підмогильна, Катерина; Костюченко, Тетяна
  У роботі було виміряно соціальний капітал студентів двох спеціальностей Інженерія програмного забезпечення, Комп’ютерні науки та Право за допомогою генератора позицій (position generator) беручи до уваги окремі чинники, такі як стать, місце проживання, факультет, рівень доходу. Визначено поняття престижу професій та спеціальностей за допомогою українських та іноземних компаній. Порівняно підходи та інструменти до вимірювання соціального капіталу в міжнародних дослідницьких проектах. На основі попередніх досліджень соціального капіталу за кордоном визначено відмінності та схожості. З’ясовано думку студентів щодо рейтингу професій в Україні та їх соціальний капітал.
 • Item
  Практики соціального конструювання небінарних гендерних ідентичностей
  (2020) Попович, Олексій; Чушак, Надія
  У курсовій роботі розглянуті практики соціального конструювання небінарних гендерних ідентичностей. Обгрунтоване визначення гендерного перформансу і персонального наративу як практик конструювання ідентичності. На основі наративно-напівструктурованих глибинних інтерв’ю охарактеризовані наративи гендерної ідентифікації небінарних осіб, цілі, елементи гендерних перформансів небінарних осіб та їх комбінації.
 • Item
  Мережева взаємодія в організаціях на прикладі "Та Могилянка" та "Kyiv Mohyla Moot Court Society"
  (2020) Стеценко, Катерина; Костюченко, Тетяна
  Мережева структура неформальної взаємодії організацій впливає на їхню діяльність: як на ефективність виконання завдань, так і на частоту виникнення конфліктів та їх розв’язання. Наявність розвинутих студентських організацій в НаУКМА, які мають сталі норми неформальної взаємодії, дозволяє дослідити структури цих організацій. Методом дослідження є мережевий аналіз. Було опитано дві організації: "Та Могилянка" та "Kyiv-Mohyla Moot Court Society", метод формування вибірки – генератор імен. Структури організацій були порівняні між собою.