Наукові записки НаУКМА. Літературознавство

Щорічний збірник наукових праць "Наукові записки НаУКМА. Літературознавство" виходить з 1996 року та репрезентує основні напрями досліджень кафедри літературознавства Національного університету "Києво-Могилянська академія". Матеріали чергового тому присвячені актуальним питан- ням середньовічної та барокової літератури, теорії та історії української літератури XIX–XXI ст., історії світової літератури та компаративістики. Розраховано на науковців, викладачів, студентство, працівників культурно-освітніх установ і усіх, хто цікавиться проблемами світового та вітчизняного літературознавства.

Browse