Актуальні питання сучасної лінгвістики (2021)

Permanent URI for this collection

Тези доповідей Міжнародної наукової конференції "Актуальні питання сучасної лінгвістики", що пройшла в м. Київ, 2 березня 2021 р. Збірник присвячено проблемам слов’янського, загального і зіставного мовознавства.

Browse