"Давидова сколота": історико-філологічна замітка до тексту "Повісті временних літ"

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Authors
Арістов, Вадим
Дегтяренко, Марина
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті розглянуто фрагмент статті 1097 року "Повісті временних літ", де вжито слово-гапакс "сколота" у зв’язку зі звинуваченнями володимирського князя Давида Ігоровича в осліпленні теребовльського князя Василька Ростиславича. Проаналізовано традицію тлумачення цього слова у пізньосередньовічних і ранньомодерних текстах, зокрема літописних компіляціях XV–XVI ст. та історичній праці Василя Татищева. Вдалося продемонструвати, що автори або переписувачі цих текстів точно не розуміли слова "сколота". Вони намагалися замінити його іншим висловом, переформулювати фразу або просто скоротити цей фрагмент "Повісті временних літ". Зроблено огляд варіантів перекладу відповідного місця тексту в модерних наукових перекладах на різні мови. У більшості випадків учені тлумачили слово "сколота" і відповідний відрізок хроніки відповідно до загального розуміння контексту і спираючись на художній смак. Простежено можливе походження слова. Проаналізовано його місце у хронікальному наративі, зокрема в контексті прямої прямої мови персонажів. Автори роблять висновок, що слово "сколота" має слов’янську етимологію і є одним із реліктів живого мовлення києворуської еліти.
Description
The article examines a fragment of the Rus Primary Chronicle’s entry for 1097, in which the hapax legom-enon "skolota" is used in relation with the accusations of Prince Davyd Ihorovych of Volodymyr in blinding Prince Vasylko Rostyslavych of Terebovl. The article analyses the tradition of interpretation of this word in the late medieval and early modern texts, namely chronicle compilations of the fifteenth and sixteenth centuries as well as in Vasilii Tatischev’s historical work. It has been demonstrated that the authors or scribes of these texts did not understand the word "skolota" precisely. They tried to replace it with another expression, rephrase the phrase, or simply shorten this fragment of the Primary Chronicle. The versions of the translation of the relevant place of the text in modern scholarly translations into different languages are reviewed. In most cases, schol-ars have interpreted the word "skolota" and the relevant passage of the chronicle based on a general under-standing of the context and artistic taste. The possible origin of the word is examined. Its place in the chronicle narrative, specifically in the context of the characters’ direct speech. The authors conclude that the word "skolota" has a Slavic etymology and is one of the relics of the Kyivan Rus elite’s vernacular.
Keywords
"Повість временних літ", гапакс, переклад, етимологія, наратив, стаття, the Primary Chronicle, hapax, translation, etymology, narrative
Citation
Арістов В. Ю. "Давидова сколота": історико-філологічна замітка до тексту "Повісті временних літ" / Арістов В. Ю., Дегтяренко М. О. // Наукові записки НаУКМА. Історичні науки. - 2023. - Т. 6. - С. 105-109. - https://doi.org/10.18523/2617-3417.2023.6.105-109