Кафедра історії

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 574
 • Item
  Descubriendo Ucrania : Su pueblo, su historia y su cultura
  (Poliedro Editorial de la Universidad de San Isidro, 2022) Arzoumania, Ana ; Palko, Olena; Férez Gil, Manuel; Sokyrko, Oleksii; Baumann, Fabian; Rindlisbacher, Stephan; Klymenko, Oksana; Liubavskyi, Roman; Taurydzkyj, Jeremías M.; Mattingly, Daria; Korshuk, Roman; Moskalets, Vladyslava; Umanska, Anna; Buyskykh, Iuliia; Cipko, Serge; Zabirko, Oleksandr; Kulyk, Volodymyr; Martsenyuk, Tamara; Ots, Ingrid; Lankina, Liubov; Thompson, Ewa; Palko, Olena; Hundorova, Tamara; Popova, Maria; Marples, David; Vsetecka, John; Klimenko, Natasha; Botta, Paulo
  La nueva invasión a gran escala rusa, iniciada el 24 de febrero de 2022, volvió a convertir a Ucrania en el centro de atención de los medios de comunicación mundiales. Más allá de los titulares centrados en la invasión y guerra permanecen los complejos desarrollos de la historia, identidad nacional, cultura y la sociedad ucraniana. Visibilizar esos desarrollos es el objetivo principal de esta publicación cuyo origen es una serie de conferencias en línea titulada 'Descubriendo Ucrania. Su pueblo, su historia y su cultura' dictada por un grupo de académicos y especialistas de Ucrania. El ciclo de conferencias fue organizado por el Grupo de Estudio BASEES para la Historia de las Minorías, y apoyado por URIS Ukrainian Research in Switzerland Initiative, Universidad Internacional de Cuernavaca, Oriente Medio News, Bnei Brith Chile y el Circulo Israelita de Santiago y contó con más de 200 inscritos de todo el mundo.
 • Item
  До питання про родовід Мазеп: старі схеми, нові імена
  (2022) Тесленко, Ігор
  У роботі проведемо ревізію наявних свідчень про носіїв прізвища Мазепа, а також введемо в науковий обіг джерела, раніше не залучені до студій над генеалогією роду.
 • Item
  Віднайдений фраґмент "генерального діаріуша" великого посла Яна Ґнинського до Османської імперії (1677–1678)
  (2022) Григор'єва, Тетяна
  Серед посольств Речі Посполитої до Османської імперії велике посольство холмського воєводи Яна Ґнинського (1677—1678) посідає особливе місце. Посольство відбувалося після невдалої війни з Османською імперією, яка точилася протягом 1672—1676 років, і принизливих для Речі Посполитої Бучацької (1672) і Журавинської (1676) мирних угод, що вони, серед іншого, визнавали втрату Поділля та обов’язок короля сплачувати султанові данину. Відтак, з точки зору османців, це посольство мало закріпити нові кордони та новий статус шляхетської республіки. З точки зору Речі Посполитої, завдання посла було зовсім іншим: очікувалося, що Я. Ґнинський пом’якшить воєнну поразку дипломатичним шляхом і щонайбільше домовиться про повернення частини Поділля, а щонайменше доможеться зсунення на південь домовленого під Журавном кордону.
 • Item
  Польське й білоруське письменство в "Українській літературній енциклопедії" (1988–1995): специфіка добору й подання матеріалу
  (Державна наукова установа "Енциклопедичне видавництво", 2022) Гірік, Сергій
  Розділ 2.7. з колективної монографії "Українська енциклопедистика як складник інформаційного спротиву", у якому висвітлено питання розробки польської й білоруської тематики в "Українській літературній енциклопедії" (1988–1995).
 • Item
  Українсько-польська війна 1918-1919 років: асиметрія пам'яті
  (2022) Гнатюк, Оля
  Стаття присвячена порівняльному аналізу формування польської та української пам’яті про Українсько-польську війну 1918–1919 рр. Визначено причини асиметрії пам’яті і проаналізовано спроби діалогу польських та українських істориків.
 • Item
  Панегірик гетьману Івану Самойловичу у "Скарбниці потребній" Йоаникія Галятовського (1676) та витоки козацьких історичних репрезентацій початку XVIII ст.
  (Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, 2023) Затилюк, Ярослав
  Аналізується панегірик гетьману І. Самойловичу у передмові до видання "Скарбниця потребная" Йоаникія Галятовського. Простежується вплив твору на спроби сформувати загальну концепцію козацької історії наприкінці XVII – на початку XVIIІ ст.
 • Item
  Нові відомості про ремонт Десятинної церкви в 1760- х роках (за документальними матеріалами Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського)
  (Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, 2023) Затилюк, Ярослав
  Систематизовано дані відомих досліджень про ремонт Десятинної церкви в середині XVIII ст. Відзначаються їхні неточності, а також уводиться до наукового обігу грамота київського митрополита Арсенія 1761 р. з колекції Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Документ важливий для визначення характеру ремонту споруди Десятинної церкви в 1760-х роках, зведеної коштом митрополита Петра Могили.
 • Item
  Грамота гетьману Юрію Хмельницькому на володіння містом Гадячем
  (2023) Арістов, Вадим; Дегтяренко, Марина
  Стаття містить огляд грамоти, виданої московським царем гетьману Війська Запорозького Юрію Хмельницькому на володіння містом Гадячем. Документ датується початком 1660 р. Після укладення Переяславської угоди Юрія з Московією восени 1659 р. гетьман просив царя про підтвердження грамоти на володіння Гадячем, виданої його батьку Богдану Хмельницькому 1654 р. Відповіддю на це клопотання стала грамота Олексія Михайловича 1660 р. Означений документ не був опублікований у класичних збірках документів, пов’язаних із історію держави Війська Запорозького другої половини 17 ст. Таким чином опрацювання грамоти заповнює археографічну лакуну.
 • Item
  Примусові виселення населення Української РСР в 1930-х - на початку 1950-х років: динаміка, контингент, масштаби
  (Астон, 2022) Бажан, Олег
  Розділ з колективної монографії "Росія - Україна: зради, союзи, війни", у якому висвітлено питання примусового виселення населення Української РСР в 1930-х - на початку 1950-х років.
 • Item
  Формування адміністративно-територіального устрою українських земель як засіб інтеграції до складу Російської імперії (кінець ХVIII - початок ХХ століття)
  (Астон, 2022) Шандра, Валентина
  Розділ з колективної монографії "Росія - Україна: зради, союзи, війни", у якому висвітлено питання формування адміністративно-територіального устрою українських земель у кінці ХVIII - початку ХХ століття.
 • Item
  Органи державної безпеки Вінницької області (1932–1938 рр.): спроба реконструкції керівного складу
  (2024) Бажан, Олег; Золотарьов, Вадим
  Мета статті – розкрити штатну структуру органів ДПУ-НКВС у Вінницькій області в 1932-1938 роках. Для розв’язання поставленого завдання були проаналізовані організаційно-структурні зміни органів держбезпеки у зазначений період. На основі наказів по особовому складу НКВС СРСР і НКВС УРСР, особових справ, службових карток і персональних партійних документів чекістів, наукових статей був складений список керівників Вінницького обласного відділу ДПУ (на рівні начальників і заступників начальників облвідділу; начальників і помічників начальників відділів) та Управлінні НКВС по Вінницькій області (на рівні начальників, заступників начальника і помічників начальника) УНКВС; начальників, заступників начальника і помічників начальника відділів Управління державної безпеки (УДБ) УНКВС). Були встановлені прізвища 62 чекістів, які обіймали відповідні посади, наведено їхні стислі біографічні довідки, на підставі яких було встановлено, що керівним співробітникам був притаманний неоднорідний соціальний стан, низький освітній рівень неукраїнське походження.
 • Item
  Польські маніфестації у Правобережній Україні напередодні Січневого повстання 1863 р.: учасники, вимоги, наслідки
  (2023) Шандра, Валентина; Карліна, Оксана
  Мета — з’ясування перебігу, кількості й географії поширення польських патріотичних маніфестацій, персоналізація учасників із визначенням соціоетнічного походження, висвітлення їх ролі у підготовці Січневого повстання 1863 р. у Правобережній Україні, а також ставлення до маніфестацій української людності. Методологія базується на принципах науковості, історичної об’єктивності та системного аналізу зі зверненням до просопографічних підходів. Наукову новизну становлять визначення місця маніфестацій у майбутніх подіях, описання їх символіки, зокрема одягу, конкретизація вимог учасників до верховної влади, розкриття значення цих акцій для формування української національної ідентичності. Виявлено, що в маніфестаціях у Правобережній Україні взяло участь переважно польське етнічне населення краю на знак солідарності літичного й соціального становища в Російській імперії, а тому активно долучалися до публічного висловлювання власних прагнень. Висновки. Маніфестації у Правобережній Україні були мирною спробою відкрито показати верховній владі Росії незгоду з її регіональною політикою. З іншого боку, у формі релігійно-політичних демонстрацій виявлялася солідарність з учасниками виступів у Царстві Польському. Через використання універсальних символів, таких, як національний одяг, прикраси та патріотичні пісні, а також через обрання костелу публічним простором для висловлювання протесту виявлялося прагнення до відновлення польської держави. Маніфестації сприяли появі серед частини поляків нової ідейної течії — українофільства, що засвідчувало про формування української національної ідентичності та самоідентифікації, чим було започатковано більш значимий процес деколонізації Російської імперії.
 • Item
  Каховське водосховище: історія створення та наслідки
  (2023) Бажан, Олег
  У статті розглядаються проблеми спорудження Каховської гідроелектростанції, заходи по підготовці ложа майбутнього водосховища до затоплення. У фокусі уваги проєктно-вишукувальні роботи, реалізація заходів по переселенню жителів та переносу будівель із зони затоплення, інженерного захисту та санітарного очищення затопленої території. З’ясовано, що проєкт Каховського гідровузла не враховував питання впливу гідробудівництва на екологію Півдня України, прийняті владними структурами рішення про будівництво гідровузла не містили оцінки збитків від руйнування пам’ятників історико-культурної спадщини.
 • Item
  "Московит безпідставно претендує на столичне місто України Київ, намагаючись відірвати його від України": схема козацької історії в "Реляції про Київ" та у преамбулі "Конституції" П. Орлика
  (2022) Затилюк, Ярослав
  Метою статті є спроба дати вичерпний джерелознавчий коментар латиномовного трактату "Реляція про Київ" з окресленням контекстів появи й функціонування ідей твору, а також встановлення його співвідношення з "Конституцією" П. Орлика та іншими маловідомими текстами мазепинців з фонду "Cosacica" Національного архіву Швеції. Пояснюється, чому "Реляція…" збереглася в одному документі разом зі вступом до "Конституції", відділеним від її основного тексту. Методологія заснована на поєднанні текстологічного та наратологічного підходів, а також на методології історії ідей. Наукова новизна. У науковий обіг уводяться маловідомі джерела, а також пропонуються нові концептуальні підходи до інтерпретації "Конституції" П.Орлика та інших творів мазепинців. Висновки. Преамбула "Конституції" зосереджена на представленні "козацького народу" як самостійного, а також справедливості його боротьби, визначеної походженням, історією й засадами природного права. "Реляція про Київ" – похідна від преамбули та зосереджена на обґрунтуванні історичних прав козаків на Київ і всю Україну, а також її неподільності. Водночас історичні арґументи трактату стверджують окремішність "козацької нації" від московитів та їхніх правителів. Ключові ідеї обох творів засновані на переосмисленні козацьких "origene gentum" як "витоків" окремої історії, що ознаменувало розрив із династичним наративом "Синопсиса". Раніше в риториці церковної і світської еліти Гетьманщини "хозарський міф" не трактувався свідченням окремішності козаків. Натомість П. Орлик та мазепинці після подій 1708–1709 рр. опинилися перед необхідністю сформулювати й арґументувати гасла боротьби з московським царем. Окремо обґрунтовано, що "Реляція про Київ" разом із преамбулою "Конституції" могли відігравати роль текстів-заготовок, потрібних представникам П. Орлика у Стамбулі у грудні 1711 та в перші місяці 1712 рр. для пояснення османцям основних мотивів боротьби козаків із московитами, а також прав козацтва на обидва береги Дніпра включно з Києвом.
 • Item
  Провідні концепції влади цадика у вченні р. Ісраеля Хагера
  (2023) Туров, Ігор
  Третій ребе з Вижниці Ісраель Хагер належить до числа найбільш впливових очільників хасидів першої половини XX ст. Він мав десятки тисяч послідовників на Буковині, Закарпатті, у північних регіонах Румунії і на східних землях Угорщини. Вже за життя він визнавався послідовниками як постать, яку можна прирівняти до фундатора хасидизму р. Ісраеля Баал Шем Това. Водночас р. Ісраель Хагер належить до числа маловивчених лідерів хасидизму, що визначає актуальність пропонованого дослідження. Однією з головних тем у повчаннях р. Хагера є обґрунтування провідних принципів влади цадика над єврейською громадою. Згідно з його поглядами, досконалості душі та вміння магічно впливати на світ не є достатніми умовами, що зобов’язують людей підкорятися волі духовного лідера. Лише турбота про своїх послідовників дає цадику право вирішувати долю решти вірян. Він рішуче відкидає право на керівництво з боку подвижників, відданих суто особистому служінню Господу, або тих, що поводяться як королі, важкодоступні простолюду. Справжній лідер має бути відкритим для всіх людей та турбуватися про їхні потреби. Саме це дає йому владу над громадою та й загалом над усім світом. Р. Хагер поділяв поширену в хасидських колах думку про відповідальність громади за тривалість життя цадика. Проте він не підтримував ідею свого сучасника та шанувальника р. Хаїма Елазара Шапіри, що громада має прагнути здобуття її лідером безсмертя. Згідно з поглядами вижницького ребе, душа цадика завдяки піклуванню про звичайних вірян згодом досягає високого рівня, несумісного з існуванням у матеріальному світі. Але й на небесах цадик продовжує опікуватися долею своїх хасидів та керувати ними. Отже, обґрунтовується концепція всеосяжної влади цадика над вірянами в земному та потойбічному світах. У цьому контексті р. Хагер розглядає вчення про месіанське визволення. Воно здебільшого присвячене можливості цадиків використовувати силу Царя Месії в теперішньому житті задля допомоги людям. Більшість сучасних дослідників відкидають концепцію нейтралізації месіанської ідеї в хасидизмі Г. Шолема, але щодо р. Хагера вона виявляється справедливою.
 • Item
  Вчення р. Цві Гірша Шапіри про владу цадиків та їхню роль у наближенні месіанського визволення єврейського народу
  (2023) Туров, Ігор
  Другий мукачівський цадик р. Цві Гірш Шапіра є малодослідженою науковцями постаттю серед лідерів хасидів кінця XIX – початку XX ст. Проте його вчення мало чималий вплив на розвиток сучасної хасидської думки. На відміну від фундаторів хасидизму, увага цього ребе була скерована переважно на тлумачення священного закону та релігійного ритуалу. Водночас майже всі аспекти богослужіння переосмислюються в його творах як знаряддя осмислення історичної долі єврейського народу та обґрунтування наявного в хасидській спільноті устрою влади. На думку р. Цві Гірша, необмежена влада цадика над своїми послідовниками визначається його спроможністю самостійно виконувати всі обов’язки громади вірян перед Господом. Завдяки своєму служінню досконалий праведник підтримує належний лад у вищих світах. Але, з іншого боку, тривалість життя лідера залежить від благочестя громади та її віри у свого наставника. Між впливом цадика на божественну плерому та впливом послідовників на нього самого простежуються чіткі паралелі. Такого роду роздуми поєднуються в нашого автора з повчаннями про шляхи майбутнього визволення єврейського народу. Згідно з поглядами другого мукачівського ребе, ми живемо в добу, коли можливо уникнути пророкованих Біблією та середньовічними містиками страждань передмесіанського часу. У наші дні будь-які трагічні події перестали бути необхідною передумовою перемоги царства добра та справедливості. Проте реалізація вказаної можливості залежить як від самовідданого служіння цадиків, так і від належних зусиль громади. Саме завдяки їм має бути врятоване життя великого цадика месії сина Йосипа, який, згідно з талмудичними оповіданнями, має загинути задля порятунку єврейського народу. Отже, саме суцільна відданість владі сучасних праведних лідерів у найкращий спосіб забезпечує майбутнє визволення. Вчення р. Цві Гірша відчутно вплинуло на погляди його славнозвісного сина р. Хаїма Елазара Шапіри.
 • Item
  Волинь у 1914-1916 роках: воєнно-політичне та цивільне життя
  (2023) Разиграєв, Олег; Скальський, Віталій
  Мета полягає у спробі узагальнення воєнно-політичного і цивільного життя Волині у 1914—1916 рр. Методологія дослідження ґрунтується на використанні загальнонаукових і спеціально-історичних методів дослідження, зокрема проблемно-хронологічного, синхронного, діахронного, порівняльно-історичного. Наукова новизна полягає у тому, що автори пробують переосмислити епізоди Великої війни на території Волині, розглядаючи воєнно-політичні події та цивільне життя в регіоні не окремо, а в комплексі. Висновки. Історіографія історії Волині 1914—1918 рр. є чималою, історики нагромадили значний фактичний матеріал, який потребує глибшої концептуалізації й узагальнення. Подекуди простежується вплив радянської (російської) історіографії. Цивільне життя залишається менш вивченим у порівнянні зі збройним протистоянням. Тривалі бойові дії на Волині впродовж 1914—1916 рр. і усталення в регіоні лінії фронту завдали суттєвої шкоди краю. Економіка зазнала краху. Активну діяльність розгорнули різного роду загальнодержавні й національні допомогові організації. На окупованих австрійцями теренах політична та економічна ситуація була дещо кращою. Нова влада намагалась схилити на свою сторону місцеве населення, тож робила чимало для покращення соціально-політичного й економічного становища волинян. В умовах війни актуалізувалось національне самоусвідомлення усіх груп населення краю, що нерідко призводило до конфліктних ситуацій. Згодом це трансформувалось у відкрите збройне протистояння за кордони в контексті творення нової мапи Центрально-Східної Європи.
 • Item
  Полемічні твори в рукописному збірнику XVIII ст. з колекції Національного музею історії України
  (2023) Арістов, Вадим; Дегтяренко, Марина
  Метою роботи є представлення та введення до наукового обігу рукописного збірника-конволюта XVIII ст. РД-203 з фондів Національного музею історії України, який походить із зібрання відомого колекціонера Андрія Титова. Стаття передбачає визначення та контекстуалізацію текстів, що ввійшли до збірника. Методологію роботи становлять базові текстологічні та кодикологічні методики, прийоми порівняльно-історичного аналізу. Наукова новизна полягає в тому, що вперше зроблено спеціальний опис вказаного збірника-конволюта, простежено його історію, визначено й проаналізовано тексти – складові збірника. Висновки. Збірник РД-203 є пам’яткою старообрядницької культури XVIII ст. Найвірогідніше, він, пов’язаний із Соловецьким монастирем. У збірнику представлено два твори. Перший – це перекладна полемічна пам’ятка "Розмова з Ахмедом сарацином". Її датування та походження є дискусійними. Існує традиція приписувати текст Самону з Гази, християнському єпископу ХІ ст. Проте є більше підстав уважати "Розмову" псевдоепіграфом XVI ст. Вона була перекладена по-слов’янському братами Ліхудами наприкінці XVII ст. і ввійшла до їхнього компендіуму "Меч Духовний". Другим складником збірника є Пʼята Соловецька Чолобитна розлогої редакції. Цей твір було сторено в Соловецькому монастирі напередодні повстання 1668–1676 рр. проти церковної реформи московського патріарха Никона. Автором Чолобитної був Геронтій, один з ідеологів повстання. Склад конволюта і його кодикологічні особливості ілюструють історію рецепції та побутування зазначених творів у старообрядницькому середовищі XVIII ст. "Розмова з Ахмедом сарацином" відтворена в повному обсязі. Натомість П’ята Соловецька Чолобитна розлогої редакції представлена в урізаному вигляді. Це може засвідчувати пріоритети укладача збірника, який надавав більшого значення перекладному творові. До Києва збірник потрапив випадково близько 1928 р. у зв’язку з перевезенням українських рукописів з російських бібліотек і музейних сховищ.
 • Item
  До питання про структуру та діяльність Дорожнього транспортного відділу ГУДБ НКВС Одеської залізниці у добу Великого терору
  (Бондаренко М. О., 2024) Бажан, Олег; Золотарьов, Вадим
  Організація, персональний склад і оперативно-слідча діяльність Дорожньо-транспортних відділів (ДТВ) Головного управління державної безпеки (ГУДБ) Народного комісаріату внутрішніх справ (НКВС) залізниць у 1937 – 1938 рр. маловивчена в українській історіографії, насамперед, через брак відповідної джерельної бази у вітчизняних архівах. Варто зауважити, що ДТВ ГУДБ були, по-суті, міні обласними управліннями НКВС, які здійснювали оперативно-слідчу роботу вздовж прокладених в країні Рад залізничних магістралей. З самого початку свого існування органи комуністичної держбезпеки на транспорті організовували свою роботу за лінійним принципом, тобто на кожній залізниці та залізничному вузлі був створений відповідний дорожньо-транспортний відділ чи відділок дорожньо-транспортного відділу (ВДТВ).
 • Item
  Контактні зони вздовж Великого кордону на Півдні Східної Європи в період розвинутого Середньовіччя (регіональна специфіка та закономірності)
  (Liha-Pres, 2022) Бубенок, Олег
  Матеріали доповіді учасника Міжнародної наукової конференції "XXV Сходознавчі читання А. Кримського", 10 листопада 2022 р.