Методологічні особливості роботи з орнаментом як етнокультурною категорією

Loading...
Thumbnail Image
Date
2005
Authors
Нікішенко, Юлія
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Статтю присвячено проблемам підходу до орнаменту як джерела дослідження етнічної культури. Автор наводить методи, вироблені різними напрямами гуманітарного знання для роботи з орнаментом. Кожна група методів сама по собі є ефективною та результативною. За їх допомогою можна відстежити особливості орнаменту в різних аспектах його вико­ристання та функціонування. А поєднання різних методів у комплексному підході дасть змогу широко залучати орнамент в етнокультурних дослідженнях.
Description
Materials of this article are devoted to the problems of investigations in the sphere of ornament as a source to studies of ethnical culture. Author is analyses the different methods which are proposed by the different branches of science and which are the most effective to study the ornament as apart of the ethnic cidture.
Keywords
дослідження етнічної культури, етнокультурні дослідження, вивчення семантики мотивів
Citation
Нікішенко Юлія Ігорівна. Методологічні особливості роботи з орнаментом як етнокультурною категорією / Ю. І. Нікішенко // Наукові записки НаУКМА : Теорія та історія культури. - 2005. - Т. 40. - С. 4-9.