Бактерицидна активність олігоуретансемикарбазидів

Loading...
Thumbnail Image
Date
2005
Authors
Протасова, H.
Бурбан, Анатолій
Брик, Михайло
Вортман, Марина
Вакулюк, Поліна
Клименко, Н. С.
Шевченко, Валерій
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті проаналізовано використання олігоуретансемикарбазидів як бактерицидних агентів щодо грампозитивних і грамнегативних бактерій. Розглянуто бактерицидну активність різноманіт­них катіоноактивних олігомерів.
Description
The use of oligourethanesemicarbazides as bactericidal agents against grampositive and gramnegative bacteria is discussed. The activity of various cationactive oligomers is analyzed.
Keywords
синтез олігомерних катіоноактивних модифікаторів, активність олігоуретансемикарбазидів, метод синтезу олігомерних моди­ фікаторів лінійної будови
Citation
Бактерицидна активність олігоуретансемикарбазидів / М. Я. Вортман, Н. В. Протасова, П. В. Вакулюк, Н. С. Клименко, А. Ф. Бурбан, М. Т. Брик, В. В. Шевченко // Наукові записки НаУКМА. - 2005. - Т. 42: Хімічні науки і технології. - С. 14-19.