Стан ґендерної рівності в Україні: міжнародний аспект

Loading...
Thumbnail Image
Date
2007
Authors
Марценюк, Тамара
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Стан ґендерної (не)рівності в Україні привертає увагу міжнародних організацій, які оцінюють його в міжнародних звітах, проектах і соціологічних дослідженнях. У статті здійснено аналіз інформації, наданої різними міжнародними організаціями, щодо ґендерної проблематики в Україні. Також запропоновано критичний аналіз уваги з боку міжнародної спільноти до тієї ґендерної тематики, яка вважається для України актуальною (як-от участь жінок у політиці, демографічна криза, насилля проти жінок тощо), та проблематики, яка значною мірою ігнорується (дискримінація ЛГБТ спільноти, дослідження чоловіків).
Description
International organizations pay attention to gender (in)equality in Ukraine and evaluate it in the international reports, projects, sociological research. This article includes analysis of information about gender problems in Ukraine provided by different international organizations. Moreover, we propose critical analysis of the international community attitude on gender problems in Ukraine that are important (i.e. women’s participation in politics, demographical crisis, violence against women etc.) and gender problems that are being ignored to a certain extant (discrimination of LGBT community, research on men’s issues).
Keywords
Рік ґендерної рівності, ґендерна рівність в Україні, «ґендерний розрив», соціологічні дослідження, моніторинг гендерних питань, насилля проти жінок, sociological research, monitoring gender issues, violence against women, стаття
Citation
Марценюк Тамара Олегівна, Стан гендерної рівності в Україні : міжнародний аспект / Марценюк Т.О. // Наукові записки НаУКМА. - 2007. - Т. 70 : Соціологічні науки. - С. 53-59.