Мовленнєва діяльність як об'єкт навчання іноземної мови

Loading...
Thumbnail Image
Date
2004
Authors
Горкун, Марія.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Обидві складові мовленнєвої діяльності (мова і мовлення) як об 'єкта навчання мають пройти шлях від мотиву через динамічний стереотип - дію до результату, що втілюється у володінні іноземною мовою як сприймання або вираження думки іншомовними засобами.
Description
Both components of speech-language activity (speech and language) as an object of teaching have to go the way beginning from the motivation through out the dynamic stereotype - the action to the result which is embodied in foreign language competence as ability of perception or reproduction of thought with foreign language means.
Keywords
мовленнєва діяльність, мова, мовлення, навчання, динамічний стереотип, іноземна мова, speech-language activity, speech, language, teaching, the motivation, foreign language
Citation
Горкун Марія Григорівна. Мовленнєва діяльність як об'єкт навчання іноземної мови / М. Г. Горкун // Наукові записки НаУКМА : Філологічні науки. - 2004. - Т. 34. - С. 68-70.