Catalase-like activity of carbon nanotubes supported nanoceria

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016
Authors
Bortnyk, N.
Brichka, A.
Bakalinska, O.
Brichka, S.
Kartel, M.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Ряд нанокомпозитів вуглецеві нанотрубки – CeO2 із різним вмістом нанооксиду церію було синтезовано реакцією осадження нітрату церію у водних розчинах без стабілізатора за кімнатної температури. Кількість нанесеного оксиду церію в нанокомпозиті варіюється в межах від 0,66 до 15,29 %. Каталазоподібну активність нанорозмірного оксиду церію, вихідних вуглецевих нанотрубок та їхніх нанокомпозитів було досліджено в реакції розкладання пероксиду водню за рН 8–11. Більшість синтезованих нанокомпозитів виявляють каталітичну активність вищу, ніж ненанесений нанооксид церію за всіх рН. Знайдено екстремальну залежність від рН ензимоподібної активності матеріалів, що містять нанорозмірний оксид церію, із рН оптимумом 9,5–10,5. Показано, що нанокомпозити з меншим вмістом нанооксиду церію більш активні в реакції розкладання пероксиду водню. Це пояснюється агломерацією часток нанооксиду із зростанням вмісту оксиду, що призводить до зменшення питомої поверхні та поверхневих Се3+/Се4+ дефектів.
Description
Keywords
catalytic decomposition, hydrogen peroxide, nanoceria, carbon nanotubes, carbon nanotubes
Citation
Catalase-like activity of carbon nanotubes supported nanoceria / N. Bortnyk, A. Brichka, O. Bakalinska, S. Brichka, M. Kartel. // Наукові записки НаУКМА. - 2016. - Т. 183 : Хімічні науки і технології. - С. 13-18.