Харчування студентів Київської духовної академії (1819-1869 рр.)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Authors
Якусик, Тетяна
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті висвітлено особливості харчування студентів Київської духовної академії за період чинності першого статуту 1819–1869 рр. Дослідження спирається на внутрішню академічну документацію (Центральний державний історичний архів України, м. Київ). Це, переважно, місячні та річні економічні звіти, що інформують про наповнення студентського столу впродовж року, та журнали поведінки, куди інспектор записував порушення студентами правил розпорядку. Надзвичайно важливі сідчення узято також з еґо-документів випускників, пояснювальних записок, приписів ректорів, економів та інспекторів навчального закладу. Харчування вихованців Академії реґулювалося нормативно, залежало від багатьох факторів і не залишалося сталим упродовж десятиліть. Доволі прості страви загалом відповідали нормам Статуту, а самі студенти могли урізноманітнити їх власним коштом. У статті розглянуто меню та проаналізовано зміни у наповненні студентського столу впродовж досліджуваних років. Важливим чинником, що впливав на меню, був період літурґійного року. Окрему увагу приділено традиції неформальних студентських зустрічей та вживання вихованцями заборонених (алкоголь) та дозволеного (чай) напоїв. Ще одним сюжетом дослідження виступає харчова цінність продуктів, що їх споживали студенти. Хоч запропоновані підрахунки калорійності є приблизними, та все ж вони дозволяють твердити про енергетичну достатність харчування, принаймні у скоромні дні.
The article depicts the peculiarities of Kyiv Theological Academy students’ nutrition in the years of 1834–1863. The investigation uses documents from the Central State Historical Archive of Ukraine in Kyiv. These are mainly monthly and annual economic reports which inform about the filling of the student’s menu during the year and logs of behavior, where the inspector recorded deviations from the rules by students. Archival documents help to illuminate aspects connected to the nutrition of students of Kyiv Theological Academy. The ego-documents of graduates, notes, instructions of rectors, economists, and inspectors of the educational institution are extremely important. Attention is paid to regulatory requirements on food that are in the “Statut” of the theological academies. The Nutrition of students in Kyiv Theological Academy depended on many aspects and did not remain stable during 1819–1869. The students could diversify their diet at their own expense. The student menu was considered, and an attempt was made to analyze the changes that occurred with the filling of the student menu during these years. Also the paper describes how the diet changed depending on the period of the liturgical year. The traditions of informal students’ meetings and the use of prohibited (alcohol) and permitted (tea) drinks by the students are considered. Special attention is paid to the question of the diet and nutrition value of products for students. Сalculations are approximate, but there are reasons to conclude that the food energy value was enough for the students’ nutrition in the Academy at least on ferias.
Description
Keywords
Київська духовна академія, студенти, харчування, ХІХ століття, стаття, Kyiv Theological Academy, students, nutrition, the 19th century
Citation
Якусик Т. М. Харчування студентів Київської духовної академії (1819-1869 рр.) / Тетяна Якусик // Київська Академія. - 2020. - Вип. 17. - С. 11-38.