Османсько-тюркська палеографія у контексті розвитку писемності

Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Authors
Туранли, Ферхад Ґардашкан Оглу
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті йдеться про османську палеографію, використання тюрками різних систем письма, мова яких є багатшою порівняно з арабською. В османській мові використовувалися різні види гра- фіки. Зокрема, графікою «Rikâ’», одним зі згаданих видів письма, було дуже зручно швидко писати завдяки притаманним їй скороченням кінцівок (kavs) та гострих згинів (meyil) букв. Винахід цієї конфігурації належить тюркам, що визнається перськими й арабськими вченими. Офіційною дер- жавною османською графікою вважалась «Divânî», якою користувалися при написанні документів, наказів, листів, рішеннь, зверненнь, свідоцтв тощо.
The article in question deals with the research of the problems related to the question of Ottoman paleography used by the Turkish in different systems of graphics and of their speech is comparison with Arabic. The Ottoman Turkish language used the variety of graphic arts. One of the types of the above mentioned graphics is the ability to write quickly which was called «Rikâ’», it was very convenient to write quickly, due to the reductions of endings. («kavs») and sharp angles («meyil») of letters. The invention of this confіguration belongs to the Turkish, that is acknowledged by the Persian and Arabic scientists. Offіcial state Ottoman Turkish graphics was considered, «Divânî», and all the documents such as orders, letters, decisions, appeals, certifіcates and others – were written only with the help of the adopted style.
Description
Keywords
османсько-тюркська палеографія, системи письма, османська графіка «Divânî», документація, Ottoman Turkish language paleography, different systems of letter, ottoman graphic arts of «Divânî», documents
Citation
Туранли Фергад Ґардашкан Оглу. Османсько-тюркська палеографія у контексті розвитку писемності / Фергад Туранли. // Магістеріум. Мовознавчі студії / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Магістерські програми. - К. : [Пульсари], 2009. - Вип. 37. - С. 90-92.