Мікросателітний аналіз інтрогресивних ліній м'якої пшениці, стійких до борошнистої роси

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Authors
Штефюк, Тетяна
Антонюк, Максим
Терновська, Тамара
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ТОВ «Аграр Медіа Груп»
Abstract
У статті наведено результати вивчення поліморфізму за алелями мікросателітних локусів серед інтрогресивних ліній м’якої пшениці, стійких до борошнистої роси, які є похідними геномнозаміщених форм м’якої пшениці – амфідиплоїдів Аврозис, Авродес та Авролата, – і містять у своїх геномах невеликий, але різний обсяг чужинного генетичного матеріалу. Рекурентний генотип Аврора є чутливим до борошнистої роси, тому стійкість ліній має бути пов’язана з інтрогресією генів стійкості до борошнистої роси від геномів егілопсу до геному м’якої пшениці Аврора. Скринування досліджуваних ліній за алельним складом мікросателітних локусів, специфічних до хромосом 3D та 6D, дає можливість виявити інтрогресивні перебудови в геномах рослин.
Description
The results of polymorphism analysis of microsatellite loci of resistant to powdery mildew wheat introgressive lines are presented. These lines are developed from genome substitution forms of common wheat (Aurosis, Aurodes and Aurolata) and contain in their genomes small but different amounts of alien genetic material from Aegilops species. Recurrent genotype Aurora is susceptible to powdery mildew; therefore, resistance of introgressive lines must be associated with introgression of genes for resistance to powdery mildew from the genomes of Aegilops species into the genome of common wheat Aurora. Screening of wheat introgressive lines for allele composition at microsatellite loci specific to 3D and 6D chromosomes give a possibility to identify introgressive rearrangements in the genomes of plants.
Keywords
м'яка пшениця, борошниста роса, інтрогресивні лінії, мікросателітний аналіз, common wheat, powdery mildew, introgressive lines, microsatellite analysis
Citation
Штефюк Т. В. Мікросателітний аналіз інтрогресивних ліній м'якої пшениці, стійких до борошнистої роси / Штефюк Т. В., Антонюк М. З., Терновська Т. К. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 132: Біологія та екологія. - С. 3-8.