Класифікація та созологічна оцінка біотопів басейну р. Латориця (Закарпатська обл.)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2015
Authors
Козак, Олена
Дідух, Яків
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Розроблено ієрархічну класифікаційну систему біотопів басейну р. Латориця на принципах EUNIS, яка включає 59 типів. Проведено оцінку стійкості та ризиків втрат різних типів біотопів, розглянуто їх природоохоронну значущість. Акцентується увага на розширенні системи ПЗФ.
Description
The hierarchical classification system of ecosystems of Latorica river basin was elaborated in accordance to the European principles of EUNIS, which includes 59 types of biotopes. The assessment of stability and risks of loss of different types of ecosystems was conducted, their environmental significance was reviewed.
Keywords
класифікація, біотопи, EUNIS, созологічна оцінка, стійкість, ризики втрат, стаття, classification, biotopes, EUNIS, sozological assessment, stability, risk of loss
Citation
Козак О. М. Класифікація та созологічна оцінка біотопів басейну р. Латориця / О. М. Козак, Я. П. Дідух // Наукові записки НаУКМА. - 2015. - Т. 171: Біологія та екологія. - С. 38-45.