Особливості прототипування об’єктно-орієнтованих програмних систем

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Authors
Дьоміна, Анна
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ВПЦ НаУКМА
Abstract
Предметом дослідження є прототипування програмних систем та їхніх компонентів як складової проектування програмних систем. У статті розглянуто основи створення прототипу, що є частиною розподіленої програмної системи та використовується як уніфікований інструмент для тестування частин цієї системи. Досліджено базові вимоги до нього, сформульовано методичні рекомендації щодо розробки такого прототипу. Теоретична частина досліджень була застосована й перевірена на практиці під час розробки описаного прототипу.
Description
The subject of this article is a Software systems and their components prototyping as a part of software systems design. Creation of the prototype which is a part of a distributed system and is used for unifi ed testing instrument for the parts of this system is covered in the article. Basic requirements and development recommendations for such kind of prototype are investigated and formulated. Theoretical part of the research was practically applied and verifi ed while development of the described prototype, which was included into a business solution.
Keywords
прототипування, проектування, розподілені програмні системи, повторне використання коду, вимоги до програмного забезпечення, prototyping, software architecture, distributed systems, reusable code, software requirements
Citation
Дьоміна А. О. Особливості прототипування об’єктно-орієнтованих програмних систем / Дьоміна А. О. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 138 : Комп'ютерні науки. - С. 68-75.