Соціально-відповідальна інвестиційна діяльність як чинник повоєнного відновлення в Україні

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Authors
Ільченко-Сюйва, Леся
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Національний університет "Києво-Могилянська академія"
Abstract
Війна рф проти України принесла Україні багато горя, страждань, переживань, знівечила економічні зв’язки, зруйнувала бізнеси, проте ще з перших днів гарячої війни український бізнес виявив свою надзвичайну сторону – згуртувався та зосередився на допомозі державі та людям, проявивши надзвичайну соціальну відповідальність. Для України після деокупації частини територій та задля швидкого повоєнного відновлення надзвичайно актуальними та важливими є питання забезпечення економічного та соціального розвитку. Для досягнення сталого розвитку надзвичайно важливо гармонізувати три взаємопов’язані елементи: економічне зростання, соціальну інтеграцію та інклюзію окремих груп громадян України (наприклад, ветеранів та ветеранок, осіб, які постраждали в наслідок бойових дій, внутрішньо переміщених осіб та ін.), охорону та відновленні навколишнього середовища, які мають вирішальне значення для забезпечення суспільного добробуту. Поєднання інвестицій та отримання позитивного соціального ефекту з точки зору інвестиційної теорії стає можливим завдяки соціально-відповідальній інвестиційній діяльності.
Description
The Russian war against Ukraine brought a lot of grief and suffering to Ukraine, ruined economic links and businesses. However, from the first days of the hot war, Ukrainian business showed their extraordinary side - rallied and focused on helping the state, government and people, showing extraordinary social responsibility. For Ukraine, after the de-occupation of part of the territories and to fastern post-war recovery, the issues of ensuring economic and social development are extremely relevant and important. In order to achieve sustainable development, it is extremely important to harmonize three interrelated elements: economic growth, social integration and inclusion of certain groups (i.e., veterans, injured, internally displaced persons, etc. ), protection and restoration of the environment, which are of crucial importance for ensuring social wellfare. The combination of investment and obtaining a positive social impact from the point of view of investment theory becomes possible thanks to socially responsible investment.
Keywords
повоєнне відновлення, соціальна відповідальність, сталий розвиток, роль органів державної влади та місцевого самоврядування, розділ монографії, post-war recovery, social responsibility, sustainable development, role of public authorities
Citation
Ільченко-Сюйва Л. В. Соціально-відповідальна інвестиційна діяльність як чинник повоєнного відновлення в Україні / Леся Ільченко-Сюйва // Public policy, governance and communications in the EU member states and candidate countries : post-conference monograph / [V. Burksiene et al. ; gen. ed. by G. Riabtsev and V. Tertychka] ; National University of Kyiv-Mohyla Academy [et al.]. - Kyiv : NaUKMA, 2023. - С. 122-131.