Кафедра "Києво-Могилянська школа врядування імені Андрія Мелешевича"

Permanent URI for this collection

У 2021 році за рішенням Вченої ради НаУКМА на факультеті правничих наук назву кафедри "Києво-Могилянська школа врядування" змінено на кафедру "Києво-Могилянська школа врядування імені Андрія Мелешевича".

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 164
 • Item
  Changes in the Political Discourse of Eastern European Countries in the Context of the Migration Crisis and Combating Human Rights Violation
  (2024) Durdynets, Myroslav; Poda, Tetiana; Kostetska, Lidiia; Svoboda, Ivo; Strelchenko, Inna
  The aim of the study is the analysis of changes in political discourse in the Eastern European countries during the migration crisis and its impact on political decisions. A mixed approach, combining graphic methods, comparative methods, sociological method and content analysis of studies and political texts, was used. The results of the study indicate significant changes in the political discourse during the migration crisis, which are characterized by the formulation of migration as a security threat, the prioritization of national identity, and the rise of populism. The political leaders‘ favour of anti-immigration sentiments reflects the influence of public opinion on policy decisions, while the media have played a key role in strengthening the securitized discourse. The study determines the impact of these changes in discourse on policy decisions, including the adoption of restrictive immigration measures and their consequences for European integration, democratic values, socio-cultural dynamics, and security.
 • Item
  Проблеми й напрями забезпечення стійкості й надійності роботи енергетики України під час дії воєнного стану
  (Associazione Italiana di Storia Urbana, UKRLOGOS Group, 2024) Рябцев, Геннадій
  Наслідки російських атак на об’єкти критичної енергетичної інфраструктури України в березні-квітні 2024 року охарактеризовані як серйозні. Визначено основні уразливості енергетичної системи України, що полягають у нестачі маневрової потужності й неспроможності до ефективної передачі великої кількості енергії зі сходу на захід і південь. Попри це, ймовірність блекауту в енергетичній системі оцінено як низьку. Проаналізовано дії й розроблено практичні рекомендації органам влади із забезпечення стійкості й надійності роботи мереж і систем, що мають бути спрямовані на розосередження й розукрупнення об’єктів критичної енергетичної інфраструктури із забезпеченням їхнього захисту не нижче другого рівня.
 • Item
  Процедури аналізу політики: методика визначення проблеми, придатної для аналізу
  (Baltija Publishing, 2024) Рябцев, Геннадій
  У рамках чинного в ЄС та Україні підходу доказову суспільну політику (evidence-based public policy) розглядають як базований на доказах і цінностях курс дій (road map) влади з вирішення проблем порядку денного [1, с. 22], підкреслюючи, що він "має впливати на «реальний» світ, спрямовуючи на це рішення, що приймаються" [2, с. 298]. За визначенням, політика в сенсі policy завжди має справу із суспільними (соцієтальними) проблемами, тобто перешкодами для бажаних дій чи досягнення спільних цілей. Вирішення цих проблем є предметом аналізу політики (policy analysis) – "комплексу процедур із вироблення поради про найкращий із-поміж можливих курсів дій влади, орієнтованого на клієнта і базованого на доказах і цінностях"[3, с. 38].
 • Item
  Цифрові інструменти стратегічного управління
  (Навчально-науковий інститут публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2024) Рябцев, Геннадій
  Матеріали доповіді учасника Всеукраїнської науково-практичної конференції "Публічне управління в Україні: історичний досвід та перспективи розвитку", м. Київ, 20 лютого 2024 р. Потреба у вирішенні все складніших проблем, що постали внаслідок інтеграційних процесів в інформаційному суспільстві, спричинила виникнення стратегічного управління – процесу й технології, за допомогою яких суб’єкт управління впливає на об’єкт із метою досягнення їхніх спільних цілей, неперервно враховуючи зміни в зовнішньому середовищі. Стратегічне управління є застосовним за великої нестабільності й лише часткової прогнозованості змін та є виходом за традиційні рамки заради досягнення складних спільних цілей. Основними інструментами стратегічного управління є сценарне прогнозування, форсайтинг і керування ризиком. На відміну від інструментів планування, що передбачають обов’язкове визначення кількісних показників, такі інструменти дозволяють лише звузити поле невизначеності, мінімізувати несподіванки майбутнього і зменшити негативні наслідки від них.
 • Item
  Наскрізна програма практики : методичні рекомендації для здобувачів, які навчаються за освітньою програмою "Суспільне і приватне врядування"
  (Національний університет "Києво-Могилянська академія", 2024) Малиш, Наталія; Москаленко, Світлана
  Наведено опис наскрізної програми практики – навчальної та переддипломної, подання й прилюдний захист яких є обов’язковими компонентами освітньої програми "Суспільне і приватне врядування". Визначено мету, завдання, структуру, вимоги до організації підготовки і захисту, принципи й критерії оцінювання робіт. Подано рекомендації до змістового наповнення та оформлення результатів практик. Для здобувачів, які навчаються за освітніми програмами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 281 "Публічне управління та адміністрування".
 • Item
  Робоча програма науково-дослідницької практики : методичні рекомендації для здобувачів, які навчаються за освітньо-науковою програмою "Суспільна політика і врядування"
  (Національний університет "Києво-Могилянська академія", 2024) Рябцев, Геннадій; Малиш, Наталія
  Наведений опис робочої програми науково-дослідницької практики, подання й прилюдний захист звіту про яку є обов’язковим компонентом освітньо-наукової програми "Суспільна політика і врядування". Визначено мету, завдання, структуру, вимоги до організації практики, принципи оцінювання її проходження. Наведені рекомендації до змістового наповнення та оформлення звітної документації. Для здобувачів, які навчаються за освітніми програмами другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 281 "Публічне управління та адміністрування".
 • Item
  Процедури аналізу політики: методика визначення варіантів (альтернатив) політики
  (Liha-Pres, 2023) Рябцев, Геннадій
  Матеріали доповіді учасника Міжнародної науково-практичної конференції "ІІ Міжнародна науково-практична конференція Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського до 105-ї річниці від заснування університету", 17–18 жовтня 2023 р., м. Київ.
 • Item
  Експертно-математичний метод оцінення впливу загроз енергетичній безпеці у безпековому вимірі
  (International Center of Scientific Research, 2024) Харазішвілі, Юрій; Суходоля, Олександр; Рябцев, Геннадій
  Розроблено експертно-математичний метод кількісного оцінювання впливу зовнішніх і внутрішніх загроз на рівень енергетичної безпеки держави, який об'єднує експертні оцінки щодо зміни складових інтегрального індексу та формалізовані математичні розрахунки їхнього впливу на інтегральний індекс в цілому через модель енергетичної безпеки та на індикатори безпеки шляхом декомпозиції інтегральних індексів складових через застосування метода адаптивного регулювання з теорії управління.
 • Item
  Adaptive Response Methodology For Sustainable Energy Systems Of The National Economy In The Security Dimension
  (2024) Kharazishvili, Yurii; Sukhodolia, Oleksandr; Riabtsev, Gennadii; Kalinin, Oleksandr; Us, Galyna; Lunov, Yevhen
  This article presents a methodology that combines expert assessments and mathematical calculations to quantify the impact of both external and internal threats on the energy security level of a state. The approach utilizes an energy security model to assess the overall impact of changes in integrated index components. Adaptive control methods are employed to decompose integrated indices and security indicators. The methodology incorporates indicators that determine safe existence limits within security gradations and uses normalization techniques and dynamic weighting coefficients. It also formalizes the impact of threats on the integral index, constructs a new trajectory for goal achievement, and decomposes the dynamics into components and energy security indicators. The developed methodology aids in formulating management decisions to mitigate and eliminate threats to energy security, ensuring adaptability within the energy system and maintaining a trajectory of sustainable development. This can be applied at various levels, from local to national, through the Energy Sustainability Plan of the Country.
 • Item
  Індекс прозорості енергетики. 2-й воєнний випуск. 2023
  (DiXi Group, 2024) Рябцев, Геннадій; Науменко, Дмитро; Урста, Андрій; Серебренніков, Богдан; Ніцович, Роман
  Індекс прозорості енергетики розроблено з метою оцінювання реального стану доступності та якості інформації в енергетичному секторі України, здійснення багатовимірного аналізу прозорості, діагностики прогалин та відстеження прогресу. Метою розроблення та оприлюднення Індексу є сприяння покращенню інформаційної відкритості енергетичного сектору, що передбачає наявність необхідних і достатніх умов, за яких усі стейкхолдери зможуть регулярно отримувати потрібну їм для прийняття обґрунтованих рішень зрозумілу, вичерпну, актуальну, використовну інформацію.
 • Item
  Державна економічна політика в умовах дії воєнного стану
  (Маріупольський державний університет, 2023) Малиш, Наталія
  Матеріали доповіді учасника V Міжнародної науково-практичної конференції "Публічне управління для сталого розвитку: виклики та перспективи на національному та місцевому рівнях", м. Київ, 26-27 жовтня 2023 р.
 • Item
  Методологія визначення рівня й стратегування енергетичної безпеки
  (Національний інститут стратегічних досліджень, 2023) Рябцев, Геннадій
  Підрозділ 1.3. з монографії "Енергетична безпека України: перспективна модель управління ризиками". У підрозділі йдеться про методологію визначення рівня й стратегування енергетичної безпеки.
 • Item
  Оцінювання поточного рівня енергетичної безпеки України
  (Національний інститут стратегічних досліджень, 2023) Рябцев, Геннадій
  Підрозділ 2.1. з монографії "Енергетична безпека України: перспективна модель управління ризиками". У підрозділі йдеться про оцінювання рівня енергетичної безпеки України та висвітлено результати розрахунків лише для інтегрального індексу енергетичної безпеки та його складників за період 2000–2020 рр.
 • Item
  Ідентифікація та опис загроз енергетичній безпеці
  (Національний інститут стратегічних досліджень, 2023) Рябцев, Геннадій
  Підрозділ 4.1. з монографії "Енергетична безпека України: перспективна модель управління ризиками". У підрозділі йдеться про ідентифікацію та опис загроз енергетичній безпеці.
 • Item
  Оцінювання впливу загроз на рівень енергетичної безпеки
  (Національний інститут стратегічних досліджень, 2023) Рябцев, Геннадій
  Підрозділ 4.2. з монографії "Енергетична безпека України: перспективна модель управління ризиками". У підрозділі йдеться про оцінювання впливу загроз на рівень енергетичної безпеки.
 • Item
  Entrepreneurship in the Era of the Digital Economy. Neuroeconomic Aspect
  (2023) Lytvyn, Lyubov; Hryhoruk, Anatoliy; Orlova, Viktoriia; Shcherbych, Volodymyr; Serhieieva, Olena; Riabtsev, Gennadii
  Total technologization inherent in the present encourages economic units, and especially enterprises, to adapt to the requirements of the era of the digital economy. In order to achieve the main goal of activity, entrepreneurs need to make decisions, applying not only generally accepted economic knowledge, but also take into account the emotional state, values and ethical preferences of their consumers. The issue of synergistic application of digital capabilities and scientific achievements in brain research and their adaptation to the economic sphere in business activities is becoming relevant. The purpose of the study is the analysis of entrepreneurial activity in the era of the digital economy in the aspect of neuroeconomic development. A high technical and intellectual level in the era of the digital economy requires entrepreneurs to be constantly up-to-date. An interdisciplinary approach is becoming more effective in training entrepreneurs, which includes not only economic and digital sciences, but also psychology and neurophysiology, which allows expanding the methodology and deepening knowledge about a person. The study of the influence of brain activity on the emotional mood and preferences of consumers has modified standard marketing approaches. The synthesis of marketing science with neurophysiology expands the opportunities of entrepreneurs to study customer preferences and improve their products. Synthesizing the economic meaning of enterprise activity and the way to achieve this meaning led to the digitalization of business activity. Innovative solutions of enterprise activity and the use of digital technologies are the key factors in the development of contemporary enterprises.
 • Item
  Процедури аналізу політики: методика дослідження обмежень
  (Маріупольський державний університет, 2023) Рябцев, Геннадій
  Матеріали доповіді учасника V Міжнародної науково-практичної конференції "Публічне управління для сталого розвитку: виклики та перспективи на національному та місцевому рівнях", м. Київ, 26-27 жовтня 2023 р.
 • Item
  Процедури аналізу політики: методика порівняння варіантів (альтернатив) політики
  (Liha-Pres, 2023) Рябцев, Геннадій
  Матеріали доповіді учасника міжнародної науково-практичної конференції "Публічне управління в Україні: виклики та перспективи", м. Запоріжжя, 27–28 жовтня 2023 р.
 • Item
  Процедури аналізу політики: методика дослідження середовища
  (Baltija Publishing, 2023) Рябцев, Геннадій
  Із 2014 року держави-члени Організації економічного співробітництва й розвитку реалізують рамкову політику впровадження цифрового урядування, одним із провідних елементів якої є формування урядів, базованих на даних (data-driven public sector). Такі інститути визнають дані ключовим стратегічним активом у створенні суспільних благ і застосовують дані на всіх етапах вироблення доказової політики, керуючись етичними принципами.
 • Item
  Першочергові завдання забезпечення стійкості енергетики регіонів під час дії воєнного стану
  (Полтавський державний аграрний університет, 2023) Рябцев, Геннадій
  Матеріали доповіді учасника ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Місцеве самоврядування в Україні та світі: теорія та практика", м. Полтава, 28 листопада 2023 року.