Кафедра "Києво-Могилянська школа врядування імені Андрія Мелешевича"

Permanent URI for this collection

У 2021 році за рішенням Вченої ради НаУКМА на факультеті правничих наук назву кафедри "Києво-Могилянська школа врядування" змінено на кафедру "Києво-Могилянська школа врядування імені Андрія Мелешевича".

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 160
 • Item
  Наскрізна програма практики : методичні рекомендації для здобувачів, які навчаються за освітньою програмою "Суспільне і приватне врядування"
  (Національний університет "Києво-Могилянська академія", 2024) Малиш, Наталія; Москаленко, Світлана
  Наведено опис наскрізної програми практики – навчальної та переддипломної, подання й прилюдний захист яких є обов’язковими компонентами освітньої програми "Суспільне і приватне врядування". Визначено мету, завдання, структуру, вимоги до організації підготовки і захисту, принципи й критерії оцінювання робіт. Подано рекомендації до змістового наповнення та оформлення результатів практик. Для здобувачів, які навчаються за освітніми програмами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 281 "Публічне управління та адміністрування".
 • Item
  Робоча програма науково-дослідницької практики : методичні рекомендації для здобувачів, які навчаються за освітньо-науковою програмою "Суспільна політика і врядування"
  (Національний університет "Києво-Могилянська академія", 2024) Рябцев, Геннадій; Малиш, Наталія
  Наведений опис робочої програми науково-дослідницької практики, подання й прилюдний захист звіту про яку є обов’язковим компонентом освітньо-наукової програми "Суспільна політика і врядування". Визначено мету, завдання, структуру, вимоги до організації практики, принципи оцінювання її проходження. Наведені рекомендації до змістового наповнення та оформлення звітної документації. Для здобувачів, які навчаються за освітніми програмами другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 281 "Публічне управління та адміністрування".
 • Item
  Процедури аналізу політики: методика визначення варіантів (альтернатив) політики
  (Liha-Pres, 2023) Рябцев, Геннадій
  Матеріали доповіді учасника Міжнародної науково-практичної конференції "ІІ Міжнародна науково-практична конференція Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського до 105-ї річниці від заснування університету", 17–18 жовтня 2023 р., м. Київ.
 • Item
  Експертно-математичний метод оцінення впливу загроз енергетичній безпеці у безпековому вимірі
  (International Center of Scientific Research, 2024) Харазішвілі, Юрій; Суходоля, Олександр; Рябцев, Геннадій
  Розроблено експертно-математичний метод кількісного оцінювання впливу зовнішніх і внутрішніх загроз на рівень енергетичної безпеки держави, який об'єднує експертні оцінки щодо зміни складових інтегрального індексу та формалізовані математичні розрахунки їхнього впливу на інтегральний індекс в цілому через модель енергетичної безпеки та на індикатори безпеки шляхом декомпозиції інтегральних індексів складових через застосування метода адаптивного регулювання з теорії управління.
 • Item
  Adaptive Response Methodology For Sustainable Energy Systems Of The National Economy In The Security Dimension
  (2024) Kharazishvili, Yurii; Sukhodolia, Oleksandr; Riabtsev, Gennadii; Kalinin, Oleksandr; Us, Galyna; Lunov, Yevhen
  This article presents a methodology that combines expert assessments and mathematical calculations to quantify the impact of both external and internal threats on the energy security level of a state. The approach utilizes an energy security model to assess the overall impact of changes in integrated index components. Adaptive control methods are employed to decompose integrated indices and security indicators. The methodology incorporates indicators that determine safe existence limits within security gradations and uses normalization techniques and dynamic weighting coefficients. It also formalizes the impact of threats on the integral index, constructs a new trajectory for goal achievement, and decomposes the dynamics into components and energy security indicators. The developed methodology aids in formulating management decisions to mitigate and eliminate threats to energy security, ensuring adaptability within the energy system and maintaining a trajectory of sustainable development. This can be applied at various levels, from local to national, through the Energy Sustainability Plan of the Country.
 • Item
  Індекс прозорості енергетики. 2-й воєнний випуск. 2023
  (DiXi Group, 2024) Рябцев, Геннадій; Науменко, Дмитро; Урста, Андрій; Серебренніков, Богдан; Ніцович, Роман
  Індекс прозорості енергетики розроблено з метою оцінювання реального стану доступності та якості інформації в енергетичному секторі України, здійснення багатовимірного аналізу прозорості, діагностики прогалин та відстеження прогресу. Метою розроблення та оприлюднення Індексу є сприяння покращенню інформаційної відкритості енергетичного сектору, що передбачає наявність необхідних і достатніх умов, за яких усі стейкхолдери зможуть регулярно отримувати потрібну їм для прийняття обґрунтованих рішень зрозумілу, вичерпну, актуальну, використовну інформацію.
 • Item
  Державна економічна політика в умовах дії воєнного стану
  (Маріупольський державний університет, 2023) Малиш, Наталія
  Матеріали доповіді учасника V Міжнародної науково-практичної конференції "Публічне управління для сталого розвитку: виклики та перспективи на національному та місцевому рівнях", м. Київ, 26-27 жовтня 2023 р.
 • Item
  Методологія визначення рівня й стратегування енергетичної безпеки
  (Національний інститут стратегічних досліджень, 2023) Рябцев, Геннадій
  Підрозділ 1.3. з монографії "Енергетична безпека України: перспективна модель управління ризиками". У підрозділі йдеться про методологію визначення рівня й стратегування енергетичної безпеки.
 • Item
  Оцінювання поточного рівня енергетичної безпеки України
  (Національний інститут стратегічних досліджень, 2023) Рябцев, Геннадій
  Підрозділ 2.1. з монографії "Енергетична безпека України: перспективна модель управління ризиками". У підрозділі йдеться про оцінювання рівня енергетичної безпеки України та висвітлено результати розрахунків лише для інтегрального індексу енергетичної безпеки та його складників за період 2000–2020 рр.
 • Item
  Ідентифікація та опис загроз енергетичній безпеці
  (Національний інститут стратегічних досліджень, 2023) Рябцев, Геннадій
  Підрозділ 4.1. з монографії "Енергетична безпека України: перспективна модель управління ризиками". У підрозділі йдеться про ідентифікацію та опис загроз енергетичній безпеці.
 • Item
  Оцінювання впливу загроз на рівень енергетичної безпеки
  (Національний інститут стратегічних досліджень, 2023) Рябцев, Геннадій
  Підрозділ 4.2. з монографії "Енергетична безпека України: перспективна модель управління ризиками". У підрозділі йдеться про оцінювання впливу загроз на рівень енергетичної безпеки.
 • Item
  Entrepreneurship in the Era of the Digital Economy. Neuroeconomic Aspect
  (2023) Lytvyn, Lyubov; Hryhoruk, Anatoliy; Orlova, Viktoriia; Shcherbych, Volodymyr; Serhieieva, Olena; Riabtsev, Gennadii
  Total technologization inherent in the present encourages economic units, and especially enterprises, to adapt to the requirements of the era of the digital economy. In order to achieve the main goal of activity, entrepreneurs need to make decisions, applying not only generally accepted economic knowledge, but also take into account the emotional state, values and ethical preferences of their consumers. The issue of synergistic application of digital capabilities and scientific achievements in brain research and their adaptation to the economic sphere in business activities is becoming relevant. The purpose of the study is the analysis of entrepreneurial activity in the era of the digital economy in the aspect of neuroeconomic development. A high technical and intellectual level in the era of the digital economy requires entrepreneurs to be constantly up-to-date. An interdisciplinary approach is becoming more effective in training entrepreneurs, which includes not only economic and digital sciences, but also psychology and neurophysiology, which allows expanding the methodology and deepening knowledge about a person. The study of the influence of brain activity on the emotional mood and preferences of consumers has modified standard marketing approaches. The synthesis of marketing science with neurophysiology expands the opportunities of entrepreneurs to study customer preferences and improve their products. Synthesizing the economic meaning of enterprise activity and the way to achieve this meaning led to the digitalization of business activity. Innovative solutions of enterprise activity and the use of digital technologies are the key factors in the development of contemporary enterprises.
 • Item
  Процедури аналізу політики: методика дослідження обмежень
  (Маріупольський державний університет, 2023) Рябцев, Геннадій
  Матеріали доповіді учасника V Міжнародної науково-практичної конференції "Публічне управління для сталого розвитку: виклики та перспективи на національному та місцевому рівнях", м. Київ, 26-27 жовтня 2023 р.
 • Item
  Процедури аналізу політики: методика порівняння варіантів (альтернатив) політики
  (Liha-Pres, 2023) Рябцев, Геннадій
  Матеріали доповіді учасника міжнародної науково-практичної конференції "Публічне управління в Україні: виклики та перспективи", м. Запоріжжя, 27–28 жовтня 2023 р.
 • Item
  Процедури аналізу політики: методика дослідження середовища
  (Baltija Publishing, 2023) Рябцев, Геннадій
  Із 2014 року держави-члени Організації економічного співробітництва й розвитку реалізують рамкову політику впровадження цифрового урядування, одним із провідних елементів якої є формування урядів, базованих на даних (data-driven public sector). Такі інститути визнають дані ключовим стратегічним активом у створенні суспільних благ і застосовують дані на всіх етапах вироблення доказової політики, керуючись етичними принципами.
 • Item
  Першочергові завдання забезпечення стійкості енергетики регіонів під час дії воєнного стану
  (Полтавський державний аграрний університет, 2023) Рябцев, Геннадій
  Матеріали доповіді учасника ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Місцеве самоврядування в Україні та світі: теорія та практика", м. Полтава, 28 листопада 2023 року.
 • Item
  Запровадження повного циклу аналізу політики як передумова європейської та євроатлантичної інтеграції України
  (2023) Рябцев, Геннадій
  Тези доповіді учасника Міжнародної науково-практичної конференції "Двадцять другі осінні юридичні читання" "Актуальні проблеми юридичної науки. Політико-правові передумови європейської та євроатлантичної інтеграції України", (м. Хмельницький, 13 жовтня 2023 року).
 • Item
  Екосистема інноваційної політики в умовах цифрового розвитку
  (Національний університет "Києво-Могилянська академія", 2023) Кілієвич, Олександр
  Матеріали науково-практичної конференції "Інноваційні ідеї в економічній науці: пошуки вирішення сучасних проблем" (2023).
 • Item
  Написання і захист курсової роботи : методичні настанови для здобувачів, які навчаються за освітньою програмою "Суспільне і приватне врядування"
  (Національний університет "Києво-Могилянська академія", 2023) Малиш, Наталія; Рябцев, Геннадій
  Наведено опис курсової роботи, подання і прилюдний захист якої є обов’язковою компонентою освітньої програми "Суспільне і приватне врядування". Визначено мету, завдання, структуру, вимоги до організації підготовки і захисту, принципи й критерії оцінювання курсової роботи. Подано рекомендації до її змістового наповнення та оформлення. Для здобувачів, які навчаються за освітніми програмами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 281 "Публічне управління та адміністрування".
 • Item
  Public policy, governance and communications in the EU member states and candidate countries : post-conference monograph
  (Національний університет "Києво-Могилянська академія", 2023) Kiliyevich, Olexandr; Tertychka, Valeriy; Riabtsev, Gennadii; Shpektorenko, Ihor; Malysh, Nataliia; Kotulski, Mariusz; Kotulska, Joanna; Korobchynska, Nataliia; Burksiene, Valentina; Kazdailiene, Beatrice; Niżnik-Dobosz, Iwona; Khaletska, Alina; Mazur, Anna; Ilchenko-Syuyva, Lesya; Pyrzyk, Aleksander; Romanchenko, Vitaliy; Didenko, Nina; Kuvshynova, Evgeniya; Gnatkiv, Vasyl
  The International scientific and practical conference "Public policy, governance and communications in the EU member states and candidate countries" is annually organized and held by the Andriy Meleshevych Kyiv-Mohyla School of Governance of National University of Kyiv-Mohyla University (Ukraine), Department of Administrative Law of Jagiellonian University in Kraków (Poland), Department Local Government Law of Jagiellonian University in Kraków (Poland), Department of Public Administration Management of Babes Bolyai University (Romania), and Department of Public Administration and Political Sciences of Klaipeda University (Lithuania). The main aim of the conference is to create a forum for discussion of the urgent issues of public governance, evidence-based public policy-making, and government communications under the conditions of new challenges in the EU member states and candidate states, issues urged in Ukraine in the war period and post-war recovery, and to develop recommendations to improve the efficiency of state and local government bodies and implementation of principles of good governance and democratic values. The papers published in this post-conference monograph cover the scientific studies, carried out in 2023 and relating to issues of sustainable development goals and public policies, digitalization and artificial intelligence in public governance and communication, regional aspects of public governance, governance during war and post war recovery. Papers are presented in the languages of the conference – Ukrainian and English.