Кафедра "Києво-Могилянська школа врядування імені Андрія Мелешевича"

Permanent URI for this collection

У 2021 році за рішенням Вченої ради НаУКМА на факультеті правничих наук назву кафедри "Києво-Могилянська школа врядування" змінено на кафедру "Києво-Могилянська школа врядування імені Андрія Мелешевича".

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 118
 • Item
  Ukrainian travel media: analysis of thematic categories
  (2022) Shevchenko, Viktoriya; Malysh, Nataliia; Tkachuk-Miroshnychenko, Olena
  This article analyzes the content of Ukrainian travel media to determine their thematic orientation by utilizing content analysis and statistical methods. To verify the representation of different thematic categories in the travel media a two-stage research design was adopted. First, we conducted a survey, applying a random sampling method regarding the most important themes covered by different travel media. Respondents’ answers were analyzed and grouped into several categories: learning about the country, art, lifestyle, famous historical figures, nature and ecology, tips, tourism infrastructure, tourism development, marketing and trends. Second, a content analysis was conducted by using the method of distributive averages of the mode and median to calculate the share of each thematic category. The dominant travel media thematic categories demonstrated the following rating: 1) learning about the country, 2) tips, 3) lifestyle, 4) art, 5) nature and ecology, 6) famous historical figures, 7) tourism infrastructure, 8) marketing and trends, 9) tourism development.
 • Item
  Планування розвитку та співпраця територіальних громад. Силабус навчальної дисципліни для бакалаврів НаУКМА
  (2022) Шокало, Костянтин
  Глобальні світові процеси призводить до посилення ролі громад в розвитку регіонів, міст, селищ, сіл та країни в цілому. Лідери повинні володіти необхідними знаннями, навичками та досвідом, щоб забезпечити конкурентоспроможність своїх громад. Дисципліна орієнтована на вивчення підходів до управління та врядування, інструментів розвитку громад, здобуття навичок розроблення стратегій, програм в місцевому самоврядуванні, розуміння основних напрямків розвитку територіальної громади, підходів до залучення громади до процесів планування.
 • Item
  Риторика та ораторське мистецтво. Силабус навчальної дисципліни для бакалаврів НаУКМА
  (2022) Синицина, Наталія
  Програма дисципліни передбачає оволодіння практичними навичками ділової, міжособистісної та публічної комунікації, розвиток та практичне використання загальних та професійних (фахових) компетентностей, а саме навичок міжособистісної взаємодії, комунікації та співробітництва. Набуваються здатності ефективно спілкуватися, виступати перед аудиторією, доводити свої думки до слухачів, уміння встановлювати контакт та переконувати. Головний акцент робиться на дієвих засобах ораторського мистецтва у налагодженні комунікацій між громадянами, органами влади та приватними структурами, створення позитивного іміджу працівника та організації в цілому.
 • Item
  Менеджмент організацій. Силабус навчальної дисципліни для бакалаврів НаУКМА
  (2022) Москаленко, Світлана
  Дисципліна орієнтована на формування системного мислення, знань та вмінь з управління функціональними підсистемами та елементами внутрішнього середовища організації, використання основних методів, механізмів та інструментів менеджменту в сучасних організаціях, розуміння характеристик і ролі організації як об’єкта управління, типів організаційних структур управління, прийняття управлінських рішень. Вивчення запропонованих у межах дисципліни тем спрямоване на формування системи фахових компетенцій здобувачів вищої освіти у сфері публічного управління та адміністрування.
 • Item
  Академічна доброчесність та основи наукових досліджень. Силабус навчальної дисципліни для бакалаврів НаУКМА
  (2021) Синицина, Наталія
  Дисципліна орієнтована на формування знань основних положень академічної доброчесності як основи здобуття вищої освіти та наукових досліджень, обґрунтування вибору інструментів дослідницької діяльності разом з теорією та практикою наукової роботи студентів, уміння працювати з інформацією та документами під час освітнього процесу. Основними завданнями навчальної дисципліни є: засвоєння сукупності етичних принципів та правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.