Бартоліні, Марія Ґрація. "Пізнай самого себе": неоплатонічні джерела в творчості Г. С. Сковороди, переклад з італійської Мар'яни Прокопович та Катерини Новікової (Київ: Академперіодика, 2017), 157 с.: [рецензія]

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017
Authors
Довга, Лариса
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Вихід у світ перекладу праці Марії Ґрації Бартоліні, відомої італійської славістки та дослідниці українських ранньомодерних текстів, не залишиться поза увагою тих, хто цікавиться історією вітчизняної культури, а тим більш її вивчає. На це є декілька причин. По-перше, ця праця є методологічно цілком новаторською на тлі величезного наукового та науково-популярного доробку, присвяченого творчості Григорія Сковороди. По-друге, авторка не лише декларує давно назрілу потребу "розсіяти стереотипи… про народний, несистематичний характер його рефлексії" (c. 5), а й успішно це здійснює. По-третє, джерела, на які спиралася філософська візія Сковороди, у праці нарешті представлено не тільки на рівні концепцій, частина з яких була притаманною й іншим богословам та філософам (зазвичай, це викликає неабиякі складнощі при інтерпретації певних ідей, а також при спробах пов’язати їх із тими чи тими особами), а й на рівні лексичних запозичень, у збігах окремих фраз, у зіставленні спільних смислових чи семантичних полів, схожому способові мислення тощо.
Description
Keywords
Григорій Сковорода, монографія, аналіз творчості, рецензія
Citation
Довга Л. Бартоліні, Марія Ґрація. "Пізнай самого себе": неоплатонічні джерела в творчості Г. С. Сковороди, переклад з італійської Мар'яни Прокопович та Катерини Новікової (Київ: Академперіодика, 2017), 157 с. / Лариса Довга // Київська Академія. - Київ : Дух і літера, 2017. - Вип. 14. - С. 213-218.