Розроблення методів синтезу колоїдних полімерів на основі наночастинок магнетиту

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017
Authors
Нікулін, О.
Коновалова, Вікторія
Самченко, Юрій
Марінін, А.
Бурбан, Анатолій
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Розроблено методику синтезу колоїдних полімерів методом радикальної полімеризації в об’ємі та на поверхні поділу фаз. Синтез колоїдних полімерів проводили на основі наночастинок магнетиту як неорганічних мономерів. Неорганічні мономери отримано адсорбцією акрилової кислоти на поверхні наночастинок магнетиту. Наночастинки магнетиту розміром близько 10 нм синтезовано методом співосадження в постійному магнітному полі. Утворення полімерів підтверджено методами трансмісійної електронної мікроскопії та скануючої електронної мікроскопії.
Description
Keywords
колоїдні полімери, наночастинки магнетиту, радикальна полімеризація, неорганічні мономери, colloidal polymers, magnetite nanoparticles, radical polymerization, inorganic monomers
Citation
Розроблення методів синтезу колоїдних полімерів на основі наночастинок магнетиту / Нікулін О. С., Коновалова В. В., Самченко Ю. М., Марінін А. І., Бурбан А. Ф. // Наукові записки НаУКМА. Природничі науки. - 2017. - Т. 197. - С. 47-52.