Values, norms, and social cognition

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018
Authors
Maltseva, Kateryna
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In this article I focus mainly on two concepts – values and norms – specifically examining their roles in social cognition. It is a humble effort contributing to a much larger task of understanding their nature and dynamics, the behavior and mental states they generate in groups and individual agents, the intersubjectivity they depend on for effective functioning, and the way they change or sometimes disappear. In the discussion I draw on evidence from several intellectual traditions and their respective methods, including social psychology, sociobiology, evolutionary anthropology, experimental economics, evolutionary psychology, to name just a few. I emphasize the importance of providing an integrated account of what values do and how social norms emerge, why and when we follow them, and the conditions under which we are most likely to focus on relevant cultural normative and axiological ideations. I further examine the existence and evolution of social normativity and its role in the collective welfare.
У цій публікації я звертаюся переважно до двох концептів – цінностей та норм – і зосереджуюся на поясненні їхньої значущості для еволюції соціального мислення та культури людини, як ми її знаємо. Культура розуміється тут як продовження людської здатності організовувати, зберігати, шукати та передавати інформацію, значущу для соціальної групи, що долає обмеження індивідуальної пам’яті та особистої потреби у знанні. Будучи продуктом колективного способу життя, а також еволюції мозку та мовлення (зокрема здатності до символічних операцій) та завдячуючи інтенсивній розумовій діяльності людини, вона породжує людську здатність до узгодженого самообмеження з боку індивідів – членів групи і слугує координуванню соціальної взаємодії та виживанню групи. Це лише скромна спроба долучитись до більш широкого дослідницького завдання, що включає зрозуміти їхню природу та динаміку, поведінку та ментальні стани, що вони генерують в індивідуальних агентах та в групах людей, інтерсуб’єктивність, що потрібна їм для функціонування, і як вони змінюються і іноді зникають/виходять із вжитку. У своєму нинішньому розгляді я спираюся на доказову базу різних інтелектуальних традицій та знахідки, здобуті їх відповідними методами, – включаючи соціальну психологію, соціобіологію, еволюційну антропологію, експериментальну економіку, еволюційну психологію тощо. Я наголошую на важливості формулювання єдиного пояснення появи цінностей та соціальних норм, їх впливу в певних сферах та сприянню актуалізації відповідних соціокультурних уявлень. Далі я розглядаю існування та еволюцію соціальної нормативності як такої та роль цього явища в добробуті соціальної групи. У підсумках я наголошую на важливості інтердисциплінарного підходу до вивчення цінностей та норм.
Description
Keywords
values, norms, social cognition, culture, article, цінності, норми, соціальне мислення, культура
Citation
Maltseva K. Values, norms, and social cognition / K. Maltseva // Наукові записки НаУКМА. Соціологія. - 2018. - Т. 1. - С. 3-9.