Том 1

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 7 of 7
 • Item
  Values, norms, and social cognition
  (2018) Maltseva, Kateryna
  In this article I focus mainly on two concepts – values and norms – specifically examining their roles in social cognition. It is a humble effort contributing to a much larger task of understanding their nature and dynamics, the behavior and mental states they generate in groups and individual agents, the intersubjectivity they depend on for effective functioning, and the way they change or sometimes disappear. In the discussion I draw on evidence from several intellectual traditions and their respective methods, including social psychology, sociobiology, evolutionary anthropology, experimental economics, evolutionary psychology, to name just a few. I emphasize the importance of providing an integrated account of what values do and how social norms emerge, why and when we follow them, and the conditions under which we are most likely to focus on relevant cultural normative and axiological ideations. I further examine the existence and evolution of social normativity and its role in the collective welfare.
 • Item
  Ієрархії персональних цінностей представників різних поколінь українців (на базі масиву ESS 2012 року)
  (2018) Любенко, Роман; Мальцева, Катерина
  Статтю присвячено кількісному дослідженню динаміки персональних ціннісних орієнтацій у межах різних поколінь. На основі масиву ESS (шоста хвиля, 2012 р.) автори порівняли ціннісні профілі трьох поколінь українців, що народились у проміжках між 1932-м та 1962-м, 1963-м та 1986-м, 1987-м та 1997-м роками. Отримані результати узгоджуються з висновками попередніх досліджень і вказують на загальну тенденцію до індивідуалізації ціннісних профілів на тлі занепадання важливості колективістичних цінностей в Україні.
 • Item
  Чинники стресу першого року перебування мігрантів у Канаді (на прикладі п'яти кейс-стадіс)
  (2018) Малиновська, Ольга; Мальцева, Катерина
  Статтю присвячено проблематиці соціального стресу в контексті міграції. Основний акцент у дослідженні, що лягло в основу публікації, зроблено на виявленні чинників стресу, який індивіди переживають протягом першого року перебування в Канаді. На прикладі п’яти кейс-стадіс дослідження ілюструє набір соціальних стресорів, вплив яких відчувають мігранти до Канади в перший рік перебування в країні.
 • Item
  Жінки у "великій політиці": гендерний аналіз Верховної Ради України
  (2018) Марценюк, Тамара
  У статті проаналізовано представництво жінок у парламенті України в міжнародній перспективі. Окрім того, здійснено огляд українського законодавства щодо забезпечення гендерної рівності загалом і у сфері політики зокрема. З’ясовано залученість жінок до складу Верховної Ради України (ВРУ) на рівні партійних списків, комітетів, Апарату та постійних делегацій. Зауважено про проблему сексизму у середовищі депутатів ВРУ. Наостанок вивчено міжнародний досвід запровадження гендерно-сенситивного парламенту і його застосування в Україні.
 • Item
  Чинники жіночої бездомності в Україні
  (2018) Попова, Дарія; Рябчук, Анастасія
  У статті виокремлено основні чинники бездомності в Україні, як спільні для жінок і чоловіків (бідність, безробіття, низькооплачувана робота, брак доступного житла, досвід перебування в інтернатах та місцях позбавлення волі), так і специфічні саме для жінок (насильство в сім’ї та фемінізація бідності). Хоча в Україні вже проведено низку досліджень щодо насильства в сім’ї і фемінізації бідності, але жодне з них дотепер не розглядало ці соціальні явища як чинники жіночої бездомності. Також дослідження виявило, що жінки становлять меншість серед "видимих" бездомних. Натомість вони перебувають у центрах допомоги жертвам насильства або вдаються до трасової секс-роботи, шлях потрапляння до якої є схожим на шлях потрапляння до бездомності.
 • Item
  Зв'язок ставлення до математики з рейтингом студентів бакалаврату соціології НаУКМА
  (2018) Поліщук, Ольга
  У статті розглянуто важливість математики в загальному розвитку індивіда в цілому і, зокрема, в підготовці фахівців-соціологів. Наголошено на перешкодах в ефективному опануванні математичних дисциплін студентами. Результати суцільного дослідження студентів бакалаврату соціології НаУКМА свідчать про те, що негативне ставлення до математики переважає над позитивним та нейтральним. Виявлено зв’язок із рейтингом відповідно до чинної системи оцінювання, а також із тим, які методи досліджень – кількісні чи якісні, засвоюються легше. Обґрунтовано залежність успішності студентів від самооцінки їхніх математичних здібностей і побудовано регресійну модель для передбачення рейтингу студентів. У дослідженні взяли участь 135 студентів бакалаврату соціології НаУКМА всіх років навчання.
 • Item
  Маркетингові методи розв'язання управлінських проблем вищих навчальних закладів
  (2018) Дубініна, Яна
  У статті охарактеризовано можливості застосування соціальної технології маркетингу на ринку освітніх послуг у процесі підготовки фахівців з вищою освітою; доведено, що впровадження маркетингу в практику соціального управління вищими навчальними закладами надає перспективу подальшій їх модернізації та збільшує їхню конкурентоспроможність.