Економетричне моделювання процесів у грошово-кредитній сфері

Loading...
Thumbnail Image
Date
1999
Authors
Лук'яненко, Ірина
Городніченко, Юрій
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Стаття присвячена розробці симультативної системи економетричних рівнянь, що описують взаємозв'язок показників грошово-кредитної сфери економіки України. Проведено моделювання причиново-наслідкових зв'язків на реальній інформації, отримано економетричну оцінку невідомих параметрів моделі, проаналізовано одержані результати. На основі побудованої моделі також розглянуто сценарій можливого розвитку подій в 1999- 2000 pp. y сфері грошово-кредитних відносин України.
Description
The article is devoted to development of simultaneous system of econometric equations that describe dependencies in the monetary sphere of Ukraine's economy. Relationships were tested on the real data of 1995-1998; then parameters were econometrically estimated; and obtained results were analyzed. On the basis of the constructed and estimated model a scenario of possible development of Ukrainian monetary sphere war simulated and analyzed.
Keywords
економетричне моделювання, грошово-кредитна сфера, симультативна система, Україна
Citation
Лук'яненко І. Г. Економетричне моделювання процесів у грошово-кредитній сфері / І. Г. Лук'яненко, Ю. О. Городніченко // Наукові записки НаУКМА. - 1999. - Т. 15 : Економіка. - С. 23-37.