Музична культура Чернігівського колеґіуму в світлі нових джерел

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019
Authors
Кузьмінський, Іван
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Підставою для написання статті стало віднайдення Людмилою Посоховою нотного канта з рукопису, який тривалий час вважали втраченим. Унікальність цієї пам’ятки, датованої 1706 роком, полягає у тому, що це єдиний збережений нотний зразок зі шкільних вистав ранньомодерної доби в українських православних навчальних закладах. Решта музичних творів такого типу дійшли до нас без нот, лише з вербальним текстом. Найвірогіднішим автором (авторами) канту був хтось із викладачів або студентів класу риторики. Дослідження нотного рукопису в контексті історії музичної культури Чернігівського колеґіуму дозволяє припустити, що кант виконували у супроводі або одного музичного інструменту (лютні), або цілого інструментального ансамблю. Крім аналізу музично-теоретичних та структурних особливостей твору, у статті наведено відомості про співаків чернігівських архиєпископів, студентів-співаків, про гру студентів на різних музичних інструментах, а також про музичну практику мандрівних гуртів.
The reason for writing the article was the musical manuscript (Kant) found by Lyudmila Posokhova, which for a long time was considered lost. The uniqueness of this monument is that it is the only preserved sheet music example from the early modern period school performances from Ukrainian Orthodox educational institutions, in particular, the Chernihiv College. The manuscript dates from 1706. All other musical works of this type are preserved without notes, only with the verbal text. The most likely author(s) of the edging was one of the teachers or students of the rhetoric class. The study of the musical manuscript in the context of the history of the musical culture of the Chernihiv College suggests that the edging could be performed with the accompaniment of one musical instrument (lute) or an entire ensemble. In addition to exploring the musical theoretical and structural features of the work, the article presents information about singers of archbishops of Chernihiv, student-singers, the play of students on various musical instruments, as well as music practice in traveling groups.
Description
Keywords
кант, співаки, музиканти-інструменталісти, музичні інструменти, "комедіанти", "інтермедіанти", стаття, "kant", singers, musicians, musical instruments, "comedians", "intermedians"
Citation
Додати Бібліографічний опис