Ideological Aggression and International Law: Soviet and Russian Malign Influence within Legal Domains (MILDs)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Authors
Fisher, Brad
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
This article offers a trans-disciplinary legal analysis of the evolution of aggression under international law. It asserts Soviet leadership in the establishment of the definition, but notes that some proposed conceptions of the Soviet theory were not officially adopted. This research also analyzes the 2019 work of Doctor Chernichenko of the Russian Federation and his assertion that the Soviet notion of ideological aggression should be resurrected given the unique and propagandistic tendencies of 21st century interstate conflict. Ideological aggression was originally a Soviet proposal first introduced to the United Nations Special Committee on the Question of Defining Aggression in 1953. This study asserts that any attempt to implement such a concept will be dangerous and particularly damaging to the rule of law, both domestically and internationally. Such a concept will offer practitioners a method to avoid responsibility for international transgression by claiming, inter alia, primacy in the employment of ideological aggression. This concept will also offer justification in the dismantling of coveted principles such as freedom of the press and freedom of speech. Those who employ such tactics do so duplicitously; simultaneously cherishing and subverting the international norms and principles that the greater international community holds dear. Finally, it will offer the practitioners of Malign Legal Operations, also known colloquially as lawfare, yet another instrument with which they may contain and exploit competitors under the auspices of international law. This amounts to Malign Influence within Legal Domains (MILDs), which is the ultimate form of asymmetry. The motives behind such a proposal to resurrect ideological aggression must be dually understood before any discourse surrounding ideological aggression may proceed in a serious manner.
У статті запропоновано міждисциплінарний юридичний аналіз еволюції поняття агресії в міжнародному праві. Автор стверджує про радянську ініціативу з визначення цього поняття, проте зауважує, що деякі запропоновані концепції радянської теорії не були офіційно прийняті. Також у дослідженні проаналізовано статтю російського правознавця С. В. Черніченка "Ідеологічна агресія як застосування сили в міжнародному праві" (2019) та його твердження про те, що радянське поняття ідеологічної агресії потрібно воскресити з огляду на унікальні і пропагандистські тенденції міждержавного конфлікту ХХІ століття. Поняття ідеологічної агресії було радянською пропозицією, яку було вперше внесено до Спеціального комітету Організації Об’єднаних Націй з питання визначення агресії в 1953 році. С. В. Черніченко наголошує, що будь-яка спроба реалізувати таку концепцію є небезпечною та особливо завдає шкоди верховенству права як всередині країни, так і на міжнародному рівні. Така концепція запропонує практикам спосіб уникнення відповідальності за міжнародний злочин, посилаючись, зокрема, на критерій першості щодо ідеологічної агресії. Це також дасть змогу виправдати демонтаж бажаних принципів, як-от свобода преси та свобода слова. На думку автора, ті, хто використовує таку тактику, діють за подвійними стандартами: одночасно плекають і підривають міжнародні норми та принципи. Зрештою, ця концепція дасть тим, хто застосовує підривні юридичні операції (Malign Legal Operations), відомі також як "правовійна", ще один інструмент, за допомогою якого вони зможуть стримувати і використовувати конкурентів під егідою міжнародного права. Це є підривним впливом на право (Malign Influence within Legal Domains (MILDs)), який є кінцевою формою асиметрії. Автор статті вважає, що, перш ніж розпочинати стосовно ідеологічної агресії будь-який серйозний дискурс, потрібно усвідомити подвійність мотивів, прихованих за пропозицією щодо відродження цього поняття.
Description
Keywords
Malign Influence within Legal Domains, Lawfare, Malign Legal Operations, International Law, Aggression, Ideological Aggression, Great Power Competition, Malign Influence, article, підривний вплив на право, правовійна, підривні юридичні операції, міжнародне право, агресія, ідеологічна агресія, суперництво великих держав, підривний вплив
Citation
Fisher B. Ideological Aggression and International Law: Soviet and Russian Malign Influence within Legal Domains (MILDs) / Brad Fisher // Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки. - 2020. - Т. 5. - С. 78-93. - https://doi.org/10.18523/2617-2607.2020.5.78-93
Collections