Поетичний візіонеризм Лесі Українки

Loading...
Thumbnail Image
Date
2007
Authors
Агеєва, Віра
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті аналізується феномен поетичного візіонеризму, зокрема "комплекс Кассандри" у творчості Лесі Українки. Йдеться про ті тексти, де авторка фіксує певний містичний, віщунський досвід, долучення до інших вимірів сприймання дійсності, зокрема й часу, який за певних обставин перестає сприйматися як лінійний. Сьогодні поетичний візіонеризм вивчається трансперсональною психологією, яка з допомогою традиційних (від античних, шаманських, буддійських тощо) та нових психотехнік пробує знімати бар’єри, які заважають доступу до трансцендентних вимірів. Зіставляються, зокрема, художні тексти Лесі Українки з описами тих психічних станів, що їх поетка представляє як автохарактеристики у численних листах до Ольги Косач, Людмили Старицької-Черняхівської, інших адресатів.
The article analyses the phenomenon of poetic visionarism, in particular the "Cassandra complex" in Lesia Ukrainka’s work. This has to do with those texts in which the author documents certain mystical, prophetic experience and bridges to other dimensions of the perception of reality, especially time, where under certain conditions time ceases to be perceived as being linear. Poetic visionarism is today studied by trans-personal psychology, which with the aid of traditional (ancient, shaman, Buddhist, etc.) and new psycho-technologies attempts to remove the barriers which block out transcendental dimensions. Lesia Ukrainka’s literary texts are compared with descriptions of the psychological states that the author presents as characteristic of herself in numerous letters to Ol’ha Kosach, Liudmyla Staryts’ka-Cherniakhivs’ka, and other addressees.
Description
Keywords
поетичний візіонеризм, Леся Українка, "комплекс Кассандри", персоніфікація музи, трансперсональна психологія, стаття, poetic visionarism, Lesia Ukrainka, "Cassandra complex", personification of the muses, trans-personal psychology, article
Citation
Агеєва В. П. Поетичний візіонеризм Лесі Українки / В. П. Агєєва // Наукові записки НаУКМА. - 2007. - Т. 72: Філологічні науки. - С. 3-11