Людський капітал та інші чинники продуктивності праці в розрізі регіонів України

Loading...
Thumbnail Image
Date
2006
Authors
Бетлій, Олена
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Статтю присвячено питанню людського капіталу. Теорія та практика свідчать про те, що людський капітал сприяє економічному зростанню через вищий рівень продуктивності. У статті, зокрема, розглянуто різні теорії щодо такого взаємозв 'язку, а також здійснено спробу визна­чити вплив людського капіталу на продуктивність праці в розрізі регіонів України. Результати дослідження виявляють позитивний вплив людського капіталу, апроксимованого часткою зайнятих із вищою освітою, на продуктивність праці в регіонах України. Іншими важливими факторами, які впливають на продуктивність праці, є інвестиції в основний капітал та показник рівня життя в Україні. Також показано, що рівень людського капіталу опосередковано сприяє підвищенню заробітної плати. Отже, уряд повинен запроваджувати заходи, які сприятимуть покращенню рівня життя, збільшенню якості освіти та її престижу в Україні.
Description
The paper is devoted to the concept of human capital. The theory and evidence indicate that the human capital enhances economic growth through increase in labor productivity. In the article we attempt to consider different theories concerning such relationship and estimate the impact of human capital on labor productivity in regions of Ukraine. The results indicate that human capital proxied by share of employed population with high education positively impacts labor productivity in Ukrainian regions. Other important factors determining productivity include investment into capital and living standards in Ukraine. It is also shown that human capital has an indirect positive impact on average wages. Therefore, the government should conduct policies aimed at improving living standards, quality of education and its prestige in Ukraine.
Keywords
людський капітал, продуктивність праці, заробітня плата
Citation
Бетлій Олена В'ячеславівна. Людський капітал та інші чинники продуктивності праці в розрізі регіонів України / О. В. Бетлій // Наукові записки НаУКМА. - 2006. - Т. 56 : Економічні науки. - С. 41-45.