Вплив поверхнево-активних речовин на деякі біологічні властивості Corynebacterium glutamicium

Loading...
Thumbnail Image
Date
2002
Authors
Фуртат, Ірина
Ногіна, Т.
Михальський, Л.
Радченко, О.
Степура, Л.
Триндей, О.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті наведено результати дослідження впливу синтетичних поверхнево-активних речовин на деякі біологічні властивості продуцента лізину Corynebacterium glutamicum 22Л. Встановлено, що під впливом ПАР відбуваються суттєві зміни секреції лізину клітинами цих бактерій, їх антигенних властивостей, складу поверхневих білків і чутливості до антибіотиків.
Description
Keywords
біологічна властивість, поверхнево-активна речовина, Corynebacterium glutamicium, ксенобіотик
Citation
Фуртат І. М., Ногіна Т. М., Михальський Л. О., Радченко О. С., Степура Л. Г., Триндей О. Б. Вплив поверхнево-активних речовин на деякі біологічні властивості Corynebacterium glutamicium / І. М. Фуртат, Т. М. Ногіна, Л. О.Михальський, О. С. Радченко, Л. Г. Степура, О. Б.Триндей // Наукові записки НаУКМА. - 2002 - Том 20, Спеціальний випуск : у двох частинах. Частина 2. - С.435-437