Кількісний аналіз тексту чи продукування числових артефактів: аудит контент-аналітичних досліджень

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Authors
Іванов, О.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Пропонуються критерії для оцінки якості проведених кількісних контент-аналітичних досліджень на основі вимог вітчизняних та зарубіжних методологів до кожного етапу контент-аналізу: створення концептуальної та операційної схеми, квантифікації, формування вибіркової сукупності, аналізу та висновків. Виділяються два типи висновків у контент-аналітичних дослідженнях: текстуальні та контекстуальні, визначається специфіка вимог для отримання кожного з них.
Description
The author suggests the criteria for assessing the quality of quantitative content analytical studies. The criteria are based on the requirements of Ukrainian and foreign methodologies for each stage of content analysis: conceptual and operational schema creation, quantification, sampling, analysis and producing conclusions. Two types of findings in content-analytical studies are distinguished: textual and contextual, specific requirements for each are determined.
Keywords
контент-аналіз, аудит досліджень, якість соціологічної інформації, стаття, content analysis, quality of sociological data, studies evaluation
Citation
Іванов О. В. Кількісний аналіз тексту чи продукування числових артефактів: аудит контент-аналітичних досліджень / Іванов, О. В. // Наукові записки НаУКМА. - 2013. - Т. 148 : Соціологічні науки. - С. 11-15.