Поповнення бібліотеки Києво-Печерської лаври новими виданнями впродовж 1770–1780-х рр.: ініціатори, реалізатори, потреби

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Authors
Прокоп’юк, Оксана
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті досліджуються соціокультурні аспекти функціонування бібліотеки Києво-Печерської лаври у 70–80-х рр. XVIII ст. Увагу зосереджено на закупівлі книжок як цілеспрямованому способі формування книгозбірні, який засвідчує потреби монастиря в книзі, зацікавлення та читацькі смаки братії. Авторка реконструює мережу "книжкових агентів" — осіб, за чиєї допомоги купувалися друки; визначає, хто був ініціатором, а хто реалізатором закупівель; показує, якими були потреби в друкованій книзі; розмірковує, чи друкована книга повністю витіснила рукописну наприкінці XVIII ст. Відзначено зацікавленість Києво-Печерської лаври в поповненні книгозбірні не лише для задоволення читацьких потреб братії, а й виходячи з розуміння важливості добре укомплектованої бібліотеки для підтвердження статусу обителі. Встановлено, що «книжковими агентами» виступали лаврські повірені в Москві та Санкт-Петербурзі, котрі виконували там доручення монастиря; колишні лаврські ченці, переведені в інші єпархії; спеціально для цього залучені особи, прихильні до Лаври. Зафіксовано інтерес до перекладної літератури, періодики й нових видань, а також активність у придбанні друкованої продукції, що загалом сигналізує про зміни в читацьких практиках чернечої корпорації. Аналіз репертуару придбаних книжок підтвердив вплив ідей Просвітництва, зростання попиту на світську та освітню книжку науково-природничої тематики. Києво-Печерська лавра, залишаючись доволі традиційною в сеґменті богословської літератури, де й далі домінувала латина, демонструє відкритість до нових тенденцій книжкової культури другої половини XVIII ст.
The article examines the socio-cultural aspects of the Kyiv-Pechersk Lavra Library functioning in the 1770–80s. The focus is on acquiring the books as a purposeful way to form a collection of books that best demonstrated the monastery’s needs for books, interests and reading tastes of the fraternity. The author attempts to reconstruct the network of "book agents": people who assisted in books acquisition; determine who was the initiator and who was the implementer of procurement; specify the needs in the printed books, as well as whether printed books completely displaced the manuscripts at the end of the 18th century. The author discovers the interest of the Kyiv-Pechersk Lavra in replenishing the book collection not only to meet the readers’ needs of the fraternity but also based on the understanding of the importance of a well-stocked library to confirm the status of the monastery. It has been established that the "book agents" were the Lavra attorneys in Moscow and St. Petersburg, who carried out various assignments of the monastery; former Lavra monks transferred to other dioceses; or persons loyal to Lavra, specifically involved for this purpose. There is interest in translated literature, periodicals, new publications, and activity in the purchase of printed materials, which generally signals changes in the reading practices of the monastic corporation. The analysis of the repertoire of purchased books confirmed the spread of the ideas of the Enlightenment and the growing demand for secular and educational books on science and nature. The Kyiv-Pechersk Lavra, while remaining quite traditional in the segment of theological literature, where Latin continued to dominate, demonstrated openness to new trends in book culture of the second half of the 18th century.
Description
Keywords
книгодрукування, книготоргівля, монастирські бібліотеки, Києво-Печерська лавра, соціокультурна історія, XVIII ст., стаття, book printing, book trade, monastic libraries, Kyiv-Pechersk Lavra, socio-cultural history, 18th century
Citation
Прокоп'юк О. Б. Поповнення бібліотеки Києво-Печерської лаври новими виданнями впродовж 1770–1780-х рр.: ініціатори, реалізатори, потреби / Оксана Прокоп'юк // Київська Академія. - 2020. - Вип. 17. - С. 119-141.