Дослідження процесів політико-інституційної взаємодії: концептуалізація понять

Loading...
Thumbnail Image
Date
2008
Authors
Яковлєв, Максим
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Стаття присвячена уточненню термінологічної бази дослідження процесів політико-інсти- туційної взаємодії між політико-адміністративними акторами різних рівнів. У статті представ¬ лено огляд понятійного апарату теоретико-методологічних концепцій навчання політиці, по¬ ширення політики, інституційних трансплантацій та інституційного ізоморфізму. Вводяться по¬ няття донорів та акцепторів інституційних трансформацій.
Description
Keywords
політико-інституційна взаємодія, теоретико-методологічні концепції, політика, термінологічна база
Citation
Яковлєв М. В. Дослідження процесів політико-інституційної взаємодії: концептуалізація понять / М.В. Яковлєв. // Наукові записки НаУКМА. - 2008. - Т. 82 : Політичні науки. - С. 69-73.