Розуміння і саморозуміння у романі Агатангела Кримського "Андрій Лаговський"

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Authors
Гірняк, Мар’яна
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті зосереджено увагу на різних аспектах філософської проблеми розуміння і саморозуміння, порушеної в романі Агатангела Кримського "Андрій Лаговський". Автор статті простежує, як комунікативні непорозуміння між персонажами, зрештою, приводять їх до усвідомлення ролі Іншого в процесі розуміння світу і самих себе, а також намагається довести, що діалог з Іншим і собою стає центральною проблемою не лише для персонажів роману, а й для його автора.
The article deals with various aspects of the philosophical problem of understanding and selfunderstanding, raised in the novel Andriy Lahovskyi, by Ahatanhel Krymskyi. The author of the article traces how communicative misunderstandings between characters lead them, in the end, to a comprehension of the role of the Other in the process of understanding the world and one-self, as well as tries to prove that dialogue with the Other and the Self presents the central problem not only for characters in the novel, but also for its author.
Description
Keywords
розуміння, саморозуміння, непорозуміння, комунікація, діалог, Я/Інший, автор, персонаж, стаття, understanding, self-understanding, misunderstanding, communication, dialogue, Self/Other, author, character
Citation
1111