Sovereign debt in a post-war period: endogenous opportunities and exogenous challenges for Ukraine

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Authors
Hryhoriev, Hennadii
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
The purpose of this study is to present possible scenarios for assessing the levels of Ukraine’s sovereign debt burden in the context of the cumulative effect of Ukraine’s pre-war and post-war debt accumulation to avoid sovereign debt overload or even sovereign default and achieve debt relief. The methodology of the article is based on the theory of international finance using the scientific method of system dynamics as an applied method of analysis. The main purpose of the article was to find the way out of the concession debt trap, but the Russian military aggression against Ukraine in February 2022 significantly changed the purpose of the analysis. As a result, as far as possible, an element of military economics was added to the article. The dynamic interpretation of the research problem is formulated as: "What are the possible dynamics of falling into a sovereign debt trap and, ultimately, into political dependence through external infrastructure financing before and after the war, and how can such a trap be avoided?" It is necessary to recognize such a trap in advance, because, fortunately, Ukraine has not yet fully got there. The results of the study are important in the application of the national debt policy model.
Метою цього дослідження є розроблення можливих сценаріїв оцінювання рівнів суверенного боргового тягаря України в контексті акумулятивного ефекту накопичення довоєнного та післявоєнного боргу України для уникнення боргового суверенного переобтяження, чи навіть суверенного дефолту, і досягнення полегшення тягаря заборгованості. Методологія та методи дослідження базуються на теорії міжнародних фінансів із використанням наукового методу системної динаміки як прикладного методу аналізу. Головною метою статті був пошук виходу з пастки концесійного боргу, однак російська військова агресія в Україні в лютому 2022 року суттєво змінила мету аналізу. У результаті, наскільки це можливо, у статтю додано елемент воєнної економіки. Динамічна інтерпретація проблеми є такою: "Якою є можлива динаміка потрапляння в суверенну боргову пастку і, врешті-решт, у політичну залежність через зовнішнє інфраструктурне фінансування до і після війни та як уникнути цієї пастки?" Результати дослідження. У статті доведено наявність помилки національного рівня щодо покладання на підозрілі "дешеві" позики для розвитку внутрішньої інфраструктури для зростання ВВП через часткове нехтування загрози війни, що суттєво погіршило національну спроможність подолання тягаря війни. Це доведено шляхом знаходження негативного взаємозв’язку між мультиплікатором зростання ВВП і зоною боргу. Використано міждисциплінарний підхід як у побудові системних моделей, так і в науковій методології дослідження. Можливе застосування результатів дослідження є важливим у процесі реалізації моделі національної боргової політики. Висновки. Неможливо вийти за межі ресурсно-орієнтованої моделі та зменшити борг без переходу на інноваційну модель розвитку, оскільки національна ресурсно-орієнтована модель завжди потраплятиме в пастку системного архетипу "Виправлення, які не спрацьовують", та без наявності екзогенної резистентної політики, яка усуває короткостроковий позитив від орієнтованої на зовнішній борг національної політики.
Description
Keywords
predatory economics, concessional loans, geopolitics of sovereign debt, debt overhang, system dynamics, post-war national debt and debt relief, debt sustainability, post-war debt, article, ресурсно-орієнтована економіка, пільгові позики, геополітика суверенного боргу, боргове навантаження, системна динаміка, післявоєнний державний борг, списання боргу, боргова стійкість
Citation
Hryhoriev H. Sovereign debt in a post-war period: endogenous opportunities and exogenous challenges for Ukraine / Hennadiy Hryhoriev // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. - 2022. - Т. 7, вип. 1. - C. 35-40. - https://doi.org/10.18523/2519-4739.2022.7.1.35-40