Кельто-германські світоглядні паралелі крізь призму уявлень про життя та смерть

Loading...
Thumbnail Image
Date
2005
Authors
Король, Денис
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Статтю присвячено огляду основних спільних мотивів у кельтській та скандинавській релігійно-міфологічних традиціях (сюжетних та символьних), пов'язаних зі смертю і Тим Світом. На основі літературної спадщини автор намагається прояснити окремі аспекти історико-археологічного матеріалу.
The paper is dedicated to the review of the main common subject and symbolical motives of death and the Other world in Celtic and German-Scandinavian religious-mythological tradition. Author tries to explain some aspects of historical-archeological data with the help of literary heritage and vice verse.
Description
Keywords
культура, кельти, скандинавські країни, смерть, життя, світогляд, стаття
Citation
Король Д. О. Кельто-германські світоглядні паралелі крізь призму уявлень про життя та смерть / Король Д. О. // Маґістеріум. Вип. 19. Культурологія. - 2005. - Вип. 19. - С. 40-44.