Інноваційна політика як фактор прискорення науково-технологічного розвитку країн в умовах глобалізації

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018
Authors
Гапоненко, Павло
Лось, Аліна
Мелих, Ольга
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
В даний час світова економіка визначається переважно науково-технічним розвитком країн. Водночас, процеси глобалізації викликають незбалансований розвиток різних регіонів світу, в той час як ряд держав намагаються посилити свій вплив на розвиток світової економіки за допомогою таких факторів, як наука, технології та інновації. Ідеологія економічного панування деяких країн вимагає від інших держав пошуку нових шляхів розвитку на основі знань, інтелектуального капіталу та інноваційно-технологічного прориву. Таким чином, в умовах глобалізації, пріоритетною метою для багатьох країн є розвиток ефективної інноваційної моделі, яка може бути реалізована в глобальній інноваційній системі. У зв'язку з цим, існує також необхідність дослідження місця України, проблеми її технологічної відсталості та перспектив для інтеграції країни в області високих технологій світового економічного простору на конкурентних засадах.
Success of the country’s economic development nowadays is mainly determined by the developments of science and technology. At the same time, globalization causes big divide between levels of development in various regions in the world. Challenges countries face nowadays in terms of economic development could be fought by the leadership in such two areas as science and innovations. Economic domination of some countries over others make lagging countries seek for new ways to develop intellectual and innovative technologies. The priority for many remains building of an effective innovation model that can be implemented in the global innovation system. In this regard, Ukraine could be a good case to study the problem of its technological backwardness and prospects for integration of the country in the field of high technologies of the world economic space on a competitive basis.
Description
Keywords
інновації, глобальний інноваційний індекс, економіка знань, технологічний розвиток, технологічна нерівномірність, інноваційні системи, науковий потенціал, інноваційна модель, інноваційна політика, стаття, innovations, global innovation index, knowledge economy, technological development
Citation
Гапоненко П. І. Інноваційна політика як фактор прискорення науково-технологічного розвитку країн в умовах глобалізації / Гапоненко П. I., Лось А. М., Мелих О. В. // Наукові записки кафедри політології НаУКМА. Вип. 1. - Київ : Вид-во Руслана Халікова, 2018. - С. 53-69.