Складний горизонт досвіду і життєсвіт

Loading...
Thumbnail Image
Date
2005
Authors
Мінаков, Михайло
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Статтю присвячено розглядові складної структури горизонтів досвіду та його вписаності у жит- тєсвіт. Аналізуючи найпростішу даність у досвіді, який зазнав феноменологічної редукції, описано внут­ рішній горизонт досвіду, або конкретний предмету його підставовій структурі, та зовнішній горизонт досвіду, що виводить досвід з суб'єктивного виміру до виміру мислимого-разом, до світу та Іншого. У статті також доведено, як первинний досвід конституює життєсвіт і створює підстави для опри- явнення типів його активності: пізнання, практичного досвіду, досвіду воління, цінностей і діяння. Зрештою показано, що такі досвіди становлять горизонт довір / докс практичного способу діяння, діяння за цінностями, завдяки чому взагалі відбувається конституювання часу світу і простору, речей, співсуб'єктів тощо.
Description
This article is dedicated to an overview and description of a complex structure of experience and its correlation with the Lebenswelt. Due to phenomenological reduction of the simplest empirical givenness it turns out to be possible to describe inner horizon of experience (concrete object in its primordiality) and outer horizon of experience (the one that provides possibility for leaving subjectivity of primordial experience and for meeting the world and Another) in the article. It also describes the ways of constituting Lebenswelt by primordial experience and its activities, such as cognition, practical experience, volition, evaluative experience and experience of reaching results. Finally, it shows how these experiences build up total horizon of practice, orientation on values etc, which world-time and world-space, things and other Egos at all could be constituted.
Keywords
структура горизонтів досвіду, внут­рішній горизонт досвіду, горизонт довір
Citation
Мінаков Михайло Анатолійович. Складний горизонт досвіду і життєсвіт / Мінаков М. А. // Наукові записки НаУКМА : Філософія та релігієзнавство. - 2005. - Т. 37. - С. 29-34.