Аналіз частот утворення незбалансованих за хромосомним набором сперматозоїдів у носіїв транслокацій

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Authors
Пилип, Л.
Білько, Надія
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Проведено аналіз частот утворення незбалансованих гамет у носіїв реципрокних та робертсо-нівських транслокацій методом флуоресцентної гібридизації in situ на деконденсованих інтерфаз-них ядрах сперматозоїдів із використанням комбінацій флуоресцентних зондів, що дозволяли іден-тифікувати усі варіанти сегрегації хромосом. У носіїв робертсонівських транслокацій виявлено гомогенну картину сегрегації хромосом з переважанням альтернативного типу сегрегації з утво-ренням нормальних / збалансованих гамет.
The frequencies of unbalanced gametes were analyzed by fluorescence in situ hybridization on decondensed interphase sperm nuclei of reciprocal and Robertsonian translocation carriers with the combination of probes that allowed identification of all variants of chromosome segregation. A homogenous segregation pattern with the predominance of normal/balanced sperm formation was observed in Robertsonian translocation carriers.
Description
Keywords
реципрокні транслокації, робертсонівські транслокації, сегрегація хромосом, незбалансовані гамети, reciprocal translocation, Robertsonian translocations, chromosome segregation, unbalanced gametes
Citation
Пилип Л. Я. Аналіз частот утворення незбалансованих за хромосомним набором сперматозоїдів у носіїв транслокацій / Пилип Л. Я., Білько Н. М. // Наукові записки НаУКМА. - 2013. - Т. 142 : Біологія та екологія. - С. 35-41