Дві Академії (про зв'язок між Українською академією наук та Київською духовною академією)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017
Authors
Яременко, Максим
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Документ, що тут публікується (повідомлення Української академії наук від 2 червня 1919 р. Миколі Біляшівському про обрання його академіком), зберігається у Національному музеї історії України. Він цікавий, зокрема, зробленою у ньому допискою, де вказано місце засідань Історично-філологічного відділу та Спільного Зібрання УАН. Ці зустрічі відбувалися на той час на квартирі Миколи Петрова в одній із будівель Київської духовної академії. Детальніший аналіз дозволяє уточнити, що однією із перших локацій, котру використовували для потреб нещодавно створеної Академії наук, був теперішній 5-й корпус Національного університету "Києво-Могилянська академія" на вул. Волоській, 8/5, а саме - його третій поверх.
The document published here (a notification of the Ukrainian Academy of Sciences from 1919.06.02 to Mykola Biliashivskyi about his election as an academician; it is deposited at the National Museum of the History of Ukraine) is interesting for the addition made therein. This postscript informs about the place of the Historical and Philological Department and the Common Assembly of the UAS meetings. At that time, the meetings took place at Mykola Petrov’s flat, which was located in one of Kyiv Theological Academy buildings. More detailed explorations lets us resume that one of the first locations for the newly founded Academy of Sciences was the present-day Building 5 of the National University of Kyiv-Mohyla Academy in Voloska St., 8/5 in the upstairs flat.
Description
Keywords
Українська академія наук, Київська духовна академія, Національний університет "Києво-Могилянська академія", Національний музей історії України, Микола Біляшівський, Микола Петров, Агатангел Кримський, стаття, the Ukrainian Academy of Sciences, Kyiv Theological Academy, the National University of Kyiv-Mohyla Academy, the National Museum of the History of Ukraine, Mykola Biliashivsky, Mykola Petrov, Ahatanhel Krymskyi
Citation
Яременко М. Дві Академії (про зв'язок між Українською академією наук та Київською духовною академією) / Максим Яременко // Київська Академія. - Київ : Дух і літера, 2017. - Вип. 14. - С. 195-202.