Розвиток колаборативних навчальних середовищ

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Authors
Бублик, Володимир
Дроздович, Наталія
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ВПЦ НаУКМА
Abstract
У статті проаналізовано проблеми сумісності вимог Болонського процесу з впровадженням електронних методів навчання як до предметів технічного, так і гуманітарного циклів. Висунуто рекомендації до усунення "Болонської дилеми" завдяки створенню спеціалізованих профільних центрів дистанційної освіти.
Description
The problem of compatibility requirements of the Bologna process with the introduction of e-learning for both technology and humanities has been analyzed. Recommendations towards solving the "Bologna dilemma" by creating specialized centers for distance education are suggested.
Keywords
електронна освіта, Болонський процес, система Moodle, e-learning, Bologna process, Moodle
Citation
Бублик В. В. Розвиток колаборативних навчальних середовищ / Бублик В. В., Дроздович Н. Ю. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 138: Комп'ютерні науки. - С. 76-79.