Науковий спадок, що не втрачає своєї актуальності: теорія держави у працях Сергія Геннадійовича Рябова

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018
Authors
Кисельов, Сергій
Поліщук, Юрій
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Теорія держави є однією із центральних наукових проблем політології. Системне знання про неї є необхідним для формування світогляду молодого науковця. У роботі проводиться огляд теорії держави, викладеної у працях Сергія Рядова. Аналізуються такі її аспекти, як головні причини виникнення держави, мета її діяльності, державна влада, державний закон і право, міждержавні відносини, державний лад, устрій, політичні режими, а також громадянин і громадянське суспільство та їхня роль у житті демократичної держави. Доводиться невтрачена актуальність наукового спадку вченого, можливість використання його праць у політичній і громадянській освіті на теперішньому етапі розвитку нашої держави.
Theory of State is one of the basic problems of the political science. Its systematic knowledge is a necessity for forming the worldview of the young scientist. This article concerns the theory of state, expounded in the works of Serhiy Ryabov. Such its aspects as the main reasons of the state origin, the aim of its activities, the phenomena of state power, law and right, interstate relationships, state system, political regimes, citizen and civil society are analyzed. Their role in the existing of the democratic state is also indicated. The article proves that the actuality of the scientific legacy of the scientist is unlost. His works are useful in the fields of political and civic education during the current period of the Ukrainian state development.
Description
Keywords
політична наука, політологічна освіта, громадянська культура, громадянське суспільство, теорія держави, закон, право, політичний режим, стаття, political science, political education, civil culture, civil society, theory of the state, law, right, political regime
Citation
Кисельов С. О. Науковий спадок, що не втрачає своєї актуальності: теорія держави у працях Сергія Геннадійовича Рябова / Кисельов С. О., Поліщук Ю. В. // Наукові записки кафедри політології НаУКМА. - Київ : Вид-во Руслана Халікова, 2018. - С. 108-119.