Conceptual bases to define shadow economy

Loading...
Thumbnail Image
Date
2015
Authors
Nezhyvenko, Oksana
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
The article presents theoretical bases to define shadow economy. The importance is stressed to study and tackle this challenge in transition countries and in Ukraine particularly. It is emphasized that a substantial size of shadow economy affects the official economy by causing corruption and, being a feature of a survival economy, hinders long-term growth perspective on a country level. The definitions of the "shadow economy", "non-observed economy" and "underground economy" are provided based on the System of National Accounts and the principles of the Organization for Economic Cooperation and Development.
У статті представлено концептуальні підходи до визначення тіньової економіки. Обґрунтовано важливість дослідження та розв’язання цієї проблеми в країнах з перехідною економікою, підкреслено її актуальність для України. Наголошено, що суттєвий розмір тіньового сектору негативно впливає на офіційну економіку, спричинюючи корупцію і, будучи характеристикою економіки виживання, стає перепоною для довгострокового економічного зростання. Наведено визначення "тіньової економіки", "неспостережуваної економіки" та "сірої економіки", які базуються на Системі національних рахунків і принципах Організації економічного співробітництва і розвитку.
Description
Keywords
shadow economy, transition countries, Ukraine
Citation
Nezhyvenko O. V. Conceptual bases to define shadow economy / O. Nezhyvenko. // Наукові записки НаУКМА. - 2015. - Т. 172 : Економічні науки. - С. 69-73.